Trädfällning Stockholm

Wasa Trädfällning kan hjälpa till med trädfällning i Stockholm samt närliggande tjänster som stubbfräsning och trädvård. Träd är ett fantastiskt inslag i vår stadsmiljö. De är vackra att titta på och höjer livskvaliteten i en stadsbild som annars lätt blir grå. 

Det finns många anledningar till att en trädfällning kan bli nödvändig i stadsmiljö. De vanligaste är säkerhetsrisker, ombyggnationer eller det rent visuella. Träd växer och blir helt enkelt för stora och yviga för att kunna fungera i stadsbilden. Ibland räcker det med att beskära träden medan de i andra fall måste fällas i sin helhet. Oavsett vilket så är det viktigt att ta hjälp av en kunnig arborist i Stockholm. 

Varmt välkommen att anlita oss på Wasa Trädfällning i Stockholm när du önskar få hjälp av erfarna arborister som vet hur man tryggt och säkert fäller träd även i de mest krävande miljöer. Kontakta oss med hjälp av formuläret här på sidan eller kontakta oss för att begära offert.

Hur går en trädfällning i Stockholm till?

En trädfällning i Stockholm är aldrig densamma. Tillvägagångssättet påverkas bland annat av var trädet är positionerat, vilket underlag det står på och hur omgivningen ser ut. Trädfällningen blir betydligt enklare om trädet står enskilt på en öppen plats med hård mark. I de flesta fall när vi arbetar inne i Stockholm så är det dock inte så det ser ut. Att fälla träd i stadsmiljö eller täta förortsmiljöer kommer med en mängd utmaningar. 

Vi arborister jobbar oftast i trånga miljöer där vår spetskompetens kommer till användning. Det viktigaste vid en trädfällning är säkerheten. Vårt jobb är att se till att inga människor, byggnader eller elledningar blir skadade i processen. Vi använder oftast en teknik som kallas sektionsfällning, där man kapar delar av trädet stegvis för att minska risken för skador.

Trädfällning Stockholm

Hur lång tid tar en trädfällning?

Vanligtvis tar det mellan några timmar upp till en hel arbetsdag att fälla ett träd. Varje trädfällning är unik. Hur lång tid arbetet tar beror på hur komplex situationen är och hur stora ansträngningar som krävs för bibehållen säkerhet. Det är därför som vi alltid erbjuder ett kostnadsfritt hembesök när du anlitar oss. Det ger oss möjlighet att komma ut och besiktiga de förhållanden som råder på din mark för att sedan kunna ge dig en tydlig offert och tidsberäkning för arbetet.

Vad kostar trädfällning i Stockholm?

Faktorer som avgör kostnaden för en trädfällning i Stockholm är bland andra storleken på trädet, hur avancerad trädfällningen är, och vilken tid som behöver tas i anspråk för att bibehålla en hög säkerhet.

Ett fristående träd på en stor tomt kräver få säkerhetsåtgärder i jämförelse med mer komplexa arbeten i stadsmiljö. Höga träd på platser med byggnader eller andra säkerhetsrisker i närheten är betydligt svårare. I de fallen blir det oftast aktuellt med så kallad sektionsfällning där vi avverkar trädet bit för bit. 

För att få en exakt offert för trädfällning på din mark rekommenderar vi att du kontaktar oss så att vi får komma ut och titta. Vi gör alltid kostnadsfria besök för att kunna utvärdera förhållandena på platsen.

Vi utför trädfällning i Stockholm innerstad

Våra arborister utför trädfällning i Stockholm innerstad där säkerheten alltid kommer i första hand. När man fäller träd och utför trädvård i stadsmiljö är det extra viktigt att tänka på säkerheten och att arbetet utförs på ett sätt som inte hindrar trafiken. I vissa fall kan det krävas tillstånd för att tillfälligt få spärra av en gata eller en trottoar. Vi vet vad som gäller i respektive fall och hjälper dig genom hela processen.

Vid förfrågan av trädfällning i Stockholm

Vi skulle uppskatta om du skriver med följande uppgifter när du kontaktar oss. Vi kan då göra en bättre bedömning av trädfällningen och på så vis ge ett snabbare svar.

  • Adressen där träden står
  • Tjänsterna ni behöver hjälp med

Vi är specialister vad gäller trädfällning (och sektionsfällning), trädbeskärning och stubbfräsning. Vi utför alla dessa tjänster i hela Stockholm, inklusive Stockholm innerstad.

Professionella Arborister

Vad gör en arborist och hur blir man en?

En arborist är enkelt uttryckt en expert på trädvård. Arbetsuppgifterna består i att på olika sätt förvalta träd på ett effektivt och säkert sätt. Detta inkluderar allt från beskärningar och trädfällningar till inspektioner som syftar till att säkerställa att träden är friska och säkra för omgivningen. 

För att bli arborist krävs i regel en YH-utbildning på minst två år. I den ingår allt praktiskt och teoretiskt du behöver känna till för att kunna arbeta som arborist. Du får lära dig hantera motorsåg samt klättra med rep och säkerhetssele. Breda kunskaper om naturvård och naturlära och detaljerade kunskaper om träd, hur de fungerar, vilka sjukdomar som kan drabba dem och mycket annat. Vad behöver du för personliga egenskaper för att passa som arborist? Det är en fördel om du trivs med att jobba utomhus och inte är höjdrädd. Förutom det är det såklart ett stort plus om du känner en passion för naturvård. 

Krävs det några certifikat för att fälla träd i Stockholm?

Ja, det krävs utbildning för att certifiera sig som arborist. Vi kan stolt säga att alla arborister på Wasa Trädfällning är utbildade och certifierade. Arborister är utbildade för att hantera särskilt riskfyllda arbeten. De har alltid ett motorsågskörkort som är anpassat för det arbete som ska utföras (motorsågskörkort utfärdas i tre nivåer). För att få kalla sig för arborist räcker det med att ha gått den tvååriga utbildning vi beskrev ovan. 

Våra certifierade arborister har följande: 

  • Flera års yrkeserfarenhet
  • Fått licens från en av två Europeiska organisationer för arborister: International Society of Arboriculture (ISA) eller European Arboricutural Council (EAC). 

Om du anlitar en certifierad arborist från Wasa Trädfällning så vet du att du får en yrkesperson med kompetensen att genomföra en bedömning av säkerhetsläget och en komplett trädfällning i Stockholm. 

European tree worker(Trädfällning i Stockholm)

Läs mer om European Tree Worker

Får jag själv fälla träd på min tomt?

Oavsett om du behöver ett tillstånd eller inte rekommenderas du att kontakta en professionell arborist för att genomföra trädfällningen. I alla fall om det rör sig om ett stort träd. För mindre träd kan du genomföra arbetet själv, men du måste vara extremt noggrann i dina förberedelser för att undvika skador på byggnader, människor eller djur. Kontakta oss på Wasa Trädfällning så kommer vi ut och kollar på träden kostnadsfritt.

Behöver jag tillstånd för att fälla träd i Stockholm?

I nio fall av tio får du fälla ett träd som står på din egen tomt utan att du behöver något tillstånd, men det finns undantag. Exempelvis om du bor på en plats eller i ett område som anses särskilt värdefullt av kultur- eller naturhistoriska skäl, vilket ska finnas angivet i din detaljplan, eller om det förekommer särskilda områdesbestämmelser. Detta är mycket vanligt just i Stockholm då det är många som påverkas av att träd beskärs eller tas bort.  Om du i det fallet fäller ett träd utan marklov kan du komma att få betala en straffavgift. Kontakta byggnadskontoret på Stockholms kommun om du är osäker på vad som gäller där du bor. Vi på Wasa Trädfällning skulle rekommendera att du tar in experthjälp.