Trädfällning Stockholm

Wasa Trädfällning kan hjälpa till med trädfällning, stubbfräsning och trädvård. Träd är ett fantastiskt inslag i vår stadsmiljö som är vackra att titta på och höjer livskvaliteten i en stadsbild som annars lätt blir grå. Det finns många anledningar varför en trädfällning är nödvändig i en stadsmiljö, men de vanligaste är säkerhetsrisker, ombyggnationer eller det rent visuella – I de fallen behöver du ta hjälp av en arborist i Stockholm. 

Hur går en trädfällning i Stockholm till?

En trädfällning i Stockholm är aldrig den samma utan beror till stor del på vart trädet är positionerat, vilket underlag och hur omgivningen ser ut. Trädfällningen blir betydligt enklare om trädet står enskilt på en öppen plats med hård mark. De flesta fall i Stockholm så är dock inte det verkligheten. Vi arborister jobbar oftast i trånga miljöer där vår spetskompetens kommer till användning. Det viktigaste vid en trädfällning är säkerheten. Vårt jobb som arborister är att se till att ingen människa, byggnad eller el-ledningar blir skadade i processen. Vi använder oftast en teknik som kallas sektionsfällning, där man kapar delar av trädet stegvis för att minska risken till skador. 

Trädfällning Stockholm

Hur lång tid tar en trädfällning?

Det är väldigt svårt att uppskatta en tid då varje trädfällning är väldigt unik. Hur lång tid arbetet tar beror på hur komplex situationen är och hur stora ansträngningar som krävs för bibehållen säkerhet. Vanligtvis tar det mellan några timmar upp till en hel arbetsdag. 

Vad kostar en trädfällning i Stockholm?

Vad som avgör kostnaden för en trädfällning i Stockholm beror främst på storleken på trädet, hur avancerad trädfällningen är, och givetvis de säkerhetsmässiga. Vissa träd är enklare att fälla än andra vilket reglerar i priset. Ett fristående träd på en stor tomt kräver få säkerhetsåtgärder i jämförelse med mer komplexa arbeten i stadsmiljö. Höga träd i miljöer med byggnader eller andra säkerhetsrisker i närheten är betydligt svårare. I de fallen blir det oftast aktuellt med så kallad “sektionsfällning” där vi avverkar trädet bit för bit. 

Professionella Arborister

Vad gör en arborist och hur blir man en?

En arborist är enkelt uttryckt en expert på trädvård. Arbetsuppgifterna består i att på olika sätt förvalta träd på ett effektivt och säkert sätt. Detta inkluderar allt från beskärningar och trädfällningar till inspektioner som syftar till att säkerställa att träden är friska och säkra för omgivningen. 

För att bli arborist krävs i regel en YH-utbildning på minst två år. I den ingår allt praktiskt och teoretiskt du behöver känna till för att kunna arbeta som arborist. Du får lära dig hantera motorsåg samt klättra med rep och säkerhetssele. Breda kunskaper om naturvård och naturlära och detaljerade kunskaper om träd, hur de fungerar, vilka sjukdomar som kan drabba dem och mycket annat. Vad behöver du för personliga egenskaper för att passa som arborist? Det är en fördel om du trivs med att jobba utomhus och inte är höjdrädd. Förutom det är det såklart ett stort plus om du känner en passion för naturvård. 

Krävs det några certifikat för att fälla träd i Stockholm?

Ja, det krävs utbildning för att certifiera sig som arborist. Vi kan stolt säga att alla arborister på Wasa Trädfällning är utbildade och certifierade. Arborister är utbildade för att hantera särskilt riskfyllda arbeten. De har alltid ett motorsågskörkort som är tillbörligt för storleken på det arbete som ska utföras (motorsågskörkort utfärdas i tre nivåer). För att få kalla sig för arborist räcker det med att ha gått den tvååriga utbildning vi beskrev ovan. 

Våra certifierade arborister har följande: 

  • Flera års yrkeserfarenhet
  • Fått licens från en av två Europeiska organisationer för arborister: International Society of Arboriculture (ISA) eller European Arboricutural Council (EAC). 

Om du anlitar en certifierad arborist från Wasa Trädfällning så vet du att du får en yrkesperson med kompetensen att genomföra en bedömning av säkerhetsläget och en komplett trädfällning. 

European tree worker(Trädfällning i Stockholm)

Läs mer om European Tree Worker

Får jag själv fälla träd på min tomt?

Oavsett om du behöver ett tillstånd eller inte rekommenderas du att kontakta en professionell arborist för att genomföra trädfällningen. I alla fall om det rör sig om ett stort träd. För mindre träd kan du genomföra arbetet själv, men du måste vara extremt noggrann i dina förberedelser för att undvika skador på byggnader, människor eller djur. Kontakta oss på Wasa Trädfällning så kommer vi ut och kollar på träden kostnadsfritt. 

Behöver jag tillstånd för att fälla träd i Stockholm?

I nio fall av tio får du fälla ett träd som står på din egen tomt utan att du behöver något tillstånd. Men det finns undantag. Exempelvis om du bor på en plats eller i ett område som anses särskilt värdefullt av kultur- eller naturhistoriska skäl vilket ska finnas angivet i din detaljplan eller i särskilda områdesbestämmelser. Om du i det fallet fäller ett träd utan marklov kan du komma att få betala en straffavgift. Kontakta din kommun om du är osäker på vad som gäller där du bor. Vi på Wasa Trädfällning skulle rekommendera att ta in expert hjälp.