Trädfällning i Bromma

Trädfällning Bromma

Behöver du hjälp med trädfällning i Bromma kan du vända dig till ett företag som har utbildade arborister som kan utföra trädfällningar på ett säkert sätt. Att fälla träd säkert kräver kunskap och erfarenhet då det finns många faktorer som behöver kontrolleras, framför allt då trädfällningen ska ske i ett bostadsområde. Det är inte bara din egen egendom du behöver tänka på utan också elledningar, vägar och andras egendom. Du kan alltid fälla dina egna träd på din egen tomt, om du följer säkerhetsföreskrifter. Ska du istället anlita något för att fälla träd på din tomt behöver du anlita en arborist i Bromma som har de certifieringar som krävs men också körkort för motorsåg. Du är välkommen att kontakta oss på Wasa Trädfällning för mer information om hur vi kan bistå dig med din trädfällning i Bromma.

Så här går en trädfällning till i Bromma

När du behöver hjälp med trädfällning i Bromma kan du boka ett kostnadsfritt möte där en våra arborister kommer ut och inspekterar det träd som ska fällas. Därefter kommer vi att kunna lämna en offert din trädfällning där vi kan erbjuda dig ett konkurrenskraftigt pris. Exakt vad kostnaden är för en trädfällning beror på flera olika faktorer som blir kända först efter att en av våra arborister i Bromma har gjort ett hembesök och kontrollerat förutsättningarna.

Planera trädfällningen

Vid en trädfällning är det viktigt med noggranna förberedelser. Är det ett mindre träd går det ganska enkelt att planera fällningen men med ett större träd behöver vi kontrollera trädets längd, trädets naturliga fallriktning och om det finns några hinder i vägen. Hinder kan exempelvis vara byggnader, elledningar eller vägar. När det finns hinder behöver vi välja en annan fallriktning men kanske även sätta ut varningskyltar eller stänga av vägar tillfälligt så att det inte inträffar skador. När vi bestämmer fallriktningen behöver vi kontrollera trädets grenar, rensa upp runt trädet och eventuellt kapa grenar så att vi kommer åt att kunna såga ned trädet. Om trädet ska fällas i annan fallriktning än trädets naturliga kan det även krävas utrustning som exempelvis en vinsch som tvingar trädet åt rätt håll.

Vi kontrollerar också om trädet är angripet av röta eller insekter som gör att trädets stam är mjukt, vilket kan få trädet att kollapsa och därmed falla i annan riktning. Ofta brukar trädet då kapas lite högre upp där stammen ofta är frisk.

 

Trädfällning i Bromma

Trädfällning i Bromma

Om trädet inte går att fälla i sin helhet

Om det inte finns utrymme att fälla trädet på grund av hinder behöver trädet istället fällas i sektioner. Det sker genom att en arborist i Bromma klättrar upp i trädet och kapar trädet i delar. Innan kapningen kan påbörjas behöver den del som ska kapas förankras så att det inte faller fritt ned. Men hjälp av förankringarna kan vi styra nedslagsplatsen bättre. När vi fäller ett träd i sektioner behöver vi först kapa alla grenar längs med stammen. Därefter kapas stammen upp i lämpliga längder och hissas ned. Om det inte går att klättra upp i trädet för att såga ned detta på ett säkert sätt kan det istället krävas en skylift för arbetet.

 

Efter trädfällningen

Efter att vi har fällt trädet kan vi hjälpa dig med bortforsling av trädstammen och alla grenar. Vi har kranbil och andra fordon som underlättar bortforslingen. Vi kan också erbjuda dig stubbfräsning så att du får en jämn markyta, vilket är nödvändigt om du exempelvis ska bygga på platsen.

Arborist Bromma

Du är välkommen att kontakta oss på Wasa Trädfällning för att boka ett möte så att vi kan kontrollera vilka förutsättningar som råder så att vi kan lämna en offert, kostnadsfritt och utan förpliktelser. Vi kan också lämna råd kring trädfällning och trädvård. Våra arborister är certifierade i trädsäkerhet och har en lång erfarenhet inom området. Det gör att vi kan erbjuda dig en trygg och säker trädfällning. Wasa Trädfällning erbjuder tjänster inom trädvård, trädfällning och trädgård till företag och privatpersoner i hela Stockholms Län.