Trädfällning i Södertälje

När du ska utföra en trädfällning i Södertälje är det viktigt att tänka på säkerheten i första hand så att trädet inte faller fel så det uppstår skador på egen eller annans egendom. Du får fälla träd själv på din egen tomt om det kan göras på ett säkert sätt. Det är normalt inga problem att fälla små träd som är några få meter höga själv. Då träden börjar bli högre än så och kanske även har en grov stam bör du anlita en arborist i Södertälje som har utbildning och erfarenhet av att fälla träd med högsta säkerhet. Än viktigare blir det att anlita en arborist om träd ska fällas i ett bostadsområde med omkringliggande fastigheter, personer i rörelse och vägar i området.

Trädfällning i Södertälje

Trädfällning i Södertälje

Utföra trädfällning i Södertälje

Att fälla träd kräver att du dels har kontroll över hur högt trädet är, trädets naturliga fallriktning och att du kan bedöma vilken fallriktning som är det säkraste. Det handlar inte bara om att se till att det inte finns personer i närheten av fallriktningen utan även att det inte finns närliggande träd eller stora stenar som kan få trädet att ändra fallriktning. De är också viktigt att tänka på att det finns en risk att trädet träffar något hårt då det faller och kan slå upp bakåt och skada personen som fäller trädet eller närliggande fastigheter. Dessutom krävs det att den som utför arbetet vet hur en motorsåg ska användas då de fäller träd och kapar grenar så att personen inte skadar sig själv om motorsågen far iväg.

Säker trädfällning av en arborist i Södertälje

En arborist är utbildad i både trädvård och trädsäkerhet. Det innebär att en arborist har den kunskap som krävs för att kunna planera fällningen av ett träd. Det är många saker som man behöver tänka på när ett träd ska fällas, inte bara fallriktningen utan även säkerhet för den som fäller trädet och andra personer i området. Finns det vägar, elledningar, fastigheter i området är det än viktigare att en trädfällning i Södertälje sker enligt en säker planering. Wasa Trädfällning har utbildade arborister som har de certifieringar som krävs för att fälla träd på ett säkert och korrekt sätt, även då trädet är placerat i ett komplicerat läge. Du är välkommen att kontakta oss för mer information om hur vi kan hjälpa dig med din trädfällning i Södertälje.

Trädfällning i Södertälje

Trädfällning i Södertälje

Bortforsling och stubbfräsning och vid trädfällning

Efter trädfällning kommer det att finnas grenar, lövverk och stammen kvar på tomten. Du kan välja om du vill ta hand om trädavfallet själv eller om du vill anlita oss för att forsla bort stam och grenar. Det krävs att trädets stam rensas på grenar innan stammen kan sågas upp i mindre delar för att förenkla bortforslingen. Vi har kranbil och andra fordon som gör att vi enkelt och snabbt kan städa upp efter trädfällningen. Efter att vi har fällt träd kommer det också att finnas en stubbe eller stubbar kvar. Även här kan du välja om du vill ta bort dessa själv eller behålla dessa som de är. Vi kan också hjälpa dig med stubbfräsning så att du får bort stubbarna från marken, vilket kan vara önskvärt om marken ska användas till exempelvis nybyggnation.

 

Om Wasa Trädfällning

Wasa Trädfällning kan erbjuda tjänster som trädvård, trädgårdsarbete och trädfällning åt privatpersoner och företag i hela Stockholms Län. Wasa Trädfällning har varit verksamma under många år vilket har gjort att vi kunnat utveckla effektiva arbetsprocesser där vi arbetar nära våra kunder. Det har bidragit till att vi erhållit många goda omdömen från våra kunder genom åren. Vi har utbildade arborister som har en stor kunskap och erfarenhet från trädfällning och trädvård. Det gör att vi kan åta oss både stora som mindre uppdrag men även trädfällning där det råder stor komplexitet som kräver stort yrkeskunnande och hög säkerhet.

Du är välkommen att kontakta oss för att boka ett kostnadsfritt hembesök där vi inspekterar trädet och kan lämna en offert direkt på plats.