Trädfällning på Vätö

Behöver du hjälp med din trädfällning på Vätö bör du anlita en arborist som kan hjälpa dig med att fälla de träd som du vill få bort. Det kan finnas många orsaker till varför man vill utföra en trädfällning men oavsett orsak är det viktigt att se till säkerheten först. En trädfällning ska göras av en person som har den kunskap som krävs för att kunna fälla ett träd utan att det skadar personer eller egendom. Du har alltid rätt att själv fälla ett träd på din egen tomt men ska du anlita någon annan för arbetet ska denna person inneha både certifieringar för trädfällning på Vätö men också körkort för motorsåg.

Trädfällning på Vätö

Trädfällning på Vätö

När bör du utföra en trädfällning?

Rent generellt bör du inte fälla några träd om du inte har en bra orsak till detta. Träd ger din tomt skydd samtidigt som de också bidrar till att syresätta luften. Men det kan finnas orsaker till att det krävs en trädfällning på Vätö som exempelvis att ett träd har dött eller är döende, angripet av insekter eller för att få in ljus på tomten. Det kan också finnas ett behov av att fälla ett träd om trädet står för nära en fastighet, elledningar och då du ska göra en nybyggnation eller tillbyggnation. Små träd kan du enkelt fälla själv, oftast med hjälp av yxa och såg, men för större träd bör du anlita en arborist på Vätö som kan göra en säker trädfällning.

Vid komplicerad trädfällning på Vätö

Komplicerad trädfällning är då trädet står nära en elledning, byggnad eller en väg. Då krävs det att trädet fälls med stor precision så att det inte inträffar en olycka. Är det ett stort träd kan det också krävas att trädet kapas ned i sektioner för att undvika olyckor. När en arborist på Vätö utför en trädfällning under komplicerade förhållande behöver trädfällaren analysera i vilket riktning trädet ska fällas. Det är också viktigt att undersöka marken där trädet ska fällas så att inte en stor sten i marken får trädet att studsa iväg i fel riktning. Det gäller även om det finns närliggande träd som kan ändra kursen på det träd som fälls om det träffar dessa träd. Vid fällning av stora träd kan det också krävas en skylift eller annan professionell utrustning som normalt används i samband med skogsavverkning.

Efter er trädfällning 

Efter att arboristen har fällt trädet kan du själv bestämma om du ska ta hand om trädet själv, exempelvis till ved, eller om det ska forslas bort. Vi kan åta oss att forsla bort träd vilket sker genom att vi kapar upp trädet i sektioner och sedan använder en kranbil för att lyfta bort trädet från tomten. Vi kan också hjälpa dig med stubbfräsningar, om du inte vill göra det arbetet själv. Du kan kontakta oss för mer information om våra tjänster och om hur vi kan hjälpa dig med en säker trädfällning på Vätö.

Anlita en professionell arborist i Norrtälje 

Wasa Trädfällning har professionella arborister över hela Stockholm(inklusive Norrtälje) som har en lång erfarenhet inom branschen, vilket är viktigt för att kunna utföra säkra trädfällning vid svåra lägen eller tätbebyggt område. Våra arborister har alla de certifieringar som krävs för att få fälla träd men också körkort för motorsågar. Det betyder att vi kan utföra trädfällningen på ett säkert och korrekt sätt utan att det uppstår skador på egendom eller personer.

Du är välkommen att kontakta oss för att boka ett hembesök där vi kan besiktiga objektet så att vi kan lämna en offert på arbetet. Vi kan erbjuda dig konkurrenskraftiga priser för vår trädfällning samtidigt som vi har alla de nödvändiga försäkringarna som krävs för att du ska kunna känna dig trygg