Trädfällning Täby

Träden i våra städer bidrar till en grönare och mer trivsam miljö. Det kräver emellertid en del arbete att upprätthålla. Större delen av tiden sköter träden sig själva, men emellanåt krävs underhållsarbete och ibland också att gamla träd fälls. För underhåll och fällning av träd rekommenderas att du anlitar en arborist. Här kan du läsa mer om vad Wasa Trädfällning kan hjälpa till med. Vi jobbar med trädfällning i Täby samt Stockholm med omnejd. Vi ser oss själva som din arborist Täby.

Säker och effektiv trädfällning i Täby året runt

Trots att det är trevligt att ha träd i sin omgivning så finns det tillfällen när det är viktigt med beskärning eller rent av trädfällning. Det kan vara dags att bygga ut huset eller så har träden vuxit till sig så mycket att de nu skymmer sikten eller hindrar den så mysiga sommarsolen att nå fram till verandan.

Vartefter som bebyggelsen ökar kan det också vara risk för att träd ska falla på fel ställe vid en eventuell storm. Men det kan också helt enkelt vara dags för en ny design i trädgården. Oavsett anledningen vill du dock se till att allting sker på ett säkert och ansvarsfullt sätt. Eftersom träd är så stora och tunga kan det lätt bli problem om inte proffsen kallas in.

Arborist Täby

Arborist Täby

Anlita en pålitlig firma för trädfällning i Täby

Du kan vara säker på att allting sker korrekt när du anlitar Wasa Trädfällning. Vi har jobbat inom branschen i många år och har vartefter lagt erfarenhet till vår kunskap. Det finns så gott som ingen situation när det kommer till träd som vi inte redan stött på. Därför är det lätt för oss att komma upp med bra lösningar för dig vid trädfällning i Täby. Samtidigt ser vi på varje förfrågan individuellt, det är ju inte alla träd som är likadana.

Helt klart så gäller det att vara försiktig, speciellt när träden växer nära ett hus, elledning eller andra strukturer. När du kontaktar oss så kommer vi ut och ser allting direkt på plats. Vi mäter upp hur långt det är mellan träd och hus, och så ser vi lite närmare på hur trädet växer. Detta ger oss en god insikt så att vi kan ge dig en kostnadsfri offert. Med oss slipper du dolda kostnader. Vi kommunicerar med våra kunder för att ha ett bra grepp om vad de önskar. Sedan ställer vi i ordning en eller flera förslag på hur ditt träd kan fällas på allra bästa sätt.

Täby Trädfällning

Olika metoder för att bestämma fallriktningen

I de flesta fall behöver en noggrann bedömning göras av hur trädet kan fällas med hänsyn till säkerhetsaspekterna i just det enskilda fallet. Trädets fallriktning kan specificeras med hjälp av stöttor, plastkilar eller hydrauliska pumpar.

Vilken typ av redskap som används beror på markunderlaget. Om trädet omges av många ömtåliga byggnader eller annat som gör att en vanlig trädfällning är att anse som riskfylld kan det bli nödvändigt med en sektionsfällning. En sektionsfällning innebär att vi klättrar upp i trädet och sågar ner det i sektioner.

En trädfällning tar allt från några timmar upp till en hel dag. Även här beror det förstås på hur komplicerade arbetsmoment som krävs baserat på förutsättningarna. I slutändan handlar det om vad som krävs för att trädet ska kunna fällas utan att åsamka skada på människor eller föremål.

Såhär fäller vi träd i Täby på Wasa Trädfällning

Det finns flera metoder för att på ett säkert men ändå effektivt sätt få ner ett träd. Träden kan ju skjuta upp som ett höghus så det krävs precision för att allting ska fungera. Om det är gott om plats, som exempelvis på en skogstomt eller stora grönområden så tar vi bara ner trädet på traditionellt sätt. Det sågas av långt nere vid stammen och sedan fäller vid det ner på marken.

Men vanligtvis så fungerar inte denna metoden. Ett 40 meter högt träd kan inte få falla hur som helst, i alla fall inte när det ligger ett hus i närheten. Då använder vi oss istället av sektionsfällning, en metod som visat sig fungera mycket bra i tätbebyggelse.

Det innebär att vi klättrar upp i toppen och skär trädet i stora skivor. Från topp till mark, en liten bit i taget. Naturligtvis har vi all den utrustning som krävs för ett liknande företag. Det är helt fantastiskt att kunna syssla med trädfällning i Täby oavsett hur trädet är placerat. Steg för steg kommer det största träd nere, även om det står riktigt nära fastigheten.

Trädfällning i Täby

Mycket ved och ris vid trädfällning

Efter avslutad trädfällning i Täby så blir det en del kubikmeter med ved och ris kvar. Vissa personer vill ta hand om det själva. Ett friskt träd kan ju vara användbart till mycket mer än bara en brasa. Men andra föredrar att vi forslar bort allt det som blir över. Eftersom vi har en stor nog lastbil med kran så går även denna del av trädfällningen snabbt och effektivt.

Stubben kan vi också fräsa bort. Våra maskiner är smidiga och kommer åt så gott som överallt.

Det som är kvar av trädet förvandlas till flis. Återigen kan detta komma till nytta, träd är ju ett organiskt och levande material. Antingen kan du ha det till utfyllnad i jorden, täcka över dina planteringar eller elda även med detta. Annars kan vi naturligtvis ta hand även om denna flis. Kontakta oss gärna om du har några gamla stubbar på tomten. Vi kommer och tar bort dem så att du kan komma igång med något nytt. När vi lämnar platsen är marken redo för nyplantering, byggnadsarbete eller vad än har planerat.

Snygga grönområden överallt

Om du har några frågor om träd är du välkommen till Wasa Trädfällning. Vi kan ge dig goda råd om hur du ska ta hand om dina träd, eller hjälpa dig med allt samman. Kontakta oss gärna för att se vilka tjänster vi erbjuder inom trädgårdsarbete och grönområden.

Det är ju inte bara runt privat hem som det växer blommor och träd. De flesta bostadsrättsföreningar lägger sig vinn om att plantera runt fastigheterna. Inte bara ökar det värdet på lägenheterna och minskar vandalism. Det är trivsamt att se på och njuta av.

Beskärning är något annat som bidrar till snygga trädgårdar. Många träd mår bara bra av att man skär bort en hel del av deras buskage. De blir då tätare och snyggare, med friska skott som kommer på våren. Den bästa tiden är så gott som alla årstider utom sommaren. Vissa sorter bör helst beskäras på hösten. Men allt detta kan vi prata igenom tillsammans.

Ansvarsfull trädfällning Täby

Wasa Trädfällning kan alltså ta hand om din trädfällning året om. Ifall du vill kan du få ett komplett paket. Vi hugger ner trädet, eventuellt i bitar eller sektioner. Sedan fräser vi bort stubben så att allting försvinner. Därefter forslar vi bort allt ris, grenar och ved som blir över. Det är helt upp till dig vilka tjänster du vill boka in. Vi är flexibla och kan ge dig olika lösningar för de flesta situationer.

Eftersom vi är fullt utrustade med alla de maskiner och redskap som behövs kan du vara säker på att vi är effektiva. Samtidigt lägger vi fokus på säkerhet och ansvar. Dels den personliga säkerheten för alla som är i närheten. Men vi respekterar även dina egendomar och tomt. Allt sker korrekt, vi är kända för vår kvalitet. Om du önskar kan vi ge dig goda referenser som du kan kontrollera.

Vad gör en arborist i Täby?

Våra utbildade arborister i Täby är trädvårdsspecialister vars huvudsakliga uppdrag består i att ta hand om träd i stadsmiljöer. Syftet är att hålla träden friska, vackra att se på och säkra för omgivningen. Rent praktiskt innefattar arbetet sådant som trädfällning, beskärning och sektionsfällning och kronrensning. Det sistnämnda innebär att skära bort döda, skadade och sjuka grenar som annars riskerar att falla ned och i värsta fall skada någon. Arborister bistår också ofta med rådgivning och kan hjälpa till vid nyplanteringar.

Hur blir man arborist?

För att bli arborist är det lämpligt om du har en förkärlek för att jobba utomhus och inte har några problem med höjder. För att bli arborist behöver du gå en två år lång Yh-utbildning som tar upp allt praktiskt och teoretiskt du behöver veta.

Under utbildningen får man lära sig att klättra med rep och säkerhetssele samt hur man hanterar en motorsåg. Förutom det ingår teoretiska kunskaper om träd och deras livscykel samt de sjukdomar de kan drabbas av.

Efter slutförd utbildning har du rätt att kalla dig för, samt arbeta som arborist, men du är inte nödvändigtvis framme hela vägen. För att få rätten att kalla dig för certifierad arborist behöver du först några års yrkeserfarenhet under bältet. Du måste därefter skaffa dig en certifiering från någon av ett fåtal internationellt erkända organisationer för arborister.

Frågor och svar om trädfällning i Täby

Vad kostar en trädfällning i Täby?

Vad det kostar att köpa en trädfällning i Täby beror på hur komplicerat arbetet är. Vi måste därför först få en bild av förutsättningarna för arbetet innan vi kan lämna ett exakt pris. Vi garanterar dock att våra priser alltid är konkurrenskraftiga.

Kan jag använda RUT-avdrag vid trädfällning?

Ett flertal av våra tjänster ingår i RUT-avdraget. Däribland beskärning, flisning, stubbfräsning och trädfällning. Om du frågar så får du en offert med RUT-avdraget med i beräkningen.

Hur bedömer man risken vid ett lutande träd?

Kontakta oss så hjälper vi till med en riskbedömning och en eventuell kostnadsfri offert. Detta är särskilt akut om trädet hänger över din grannes tomt. Om trädet uppenbart kan falla ned och orsaka skada kan du bli tvungen att betala skadestånd om olyckan är framme.

Kan ni ta hand om trädet efter fällningen?

Absolut, vi kan forsla bort trädet om det inte är så att ni vill behålla det för ved eller andra syften.