Trädfällning på Väddö

En trädfällning på Väddö kan vara både enkel eller mer komplicerad beroende på trädets placering och områdets bebyggelse. När ett träd står för nära en elledning eller telefonledning så att det skadar eller riskerar att skada ledningar kan det krävas att trädet behöver antingen fällas eller grenkapas. Stora grenar väger mycket och kan enkelt riva ned en elledning om det faller fel och därför är det viktigt att den som kapar trädet har den kunskap som krävs för att undvika olyckor. När du ska fälla större träd bör du alltid anlita en professionell arborist som har den kunskap och erfarenhet som krävs för att kunna utföra en trädfällning utan att det uppstår skador på egendom eller personer. Vi på Wasa Trädfällning har fällt tusentals träd och väldigt många av dessa har varit i Norrtälje och Väddö specifikt. 

Att fälla träd på tomten

Träd är bra för en tomt då dessa dels skyddar mot kalla vindar, ger skugga och dessutom syresätter luften. Därför bör du alltid planera en trädfällning för att vara säker på att du verkligen behöver fälla ett träd. Träd som har dött, som är döende eller som är ansatt av insekter bör du fälla så att dessa inte blåser omkull eller skadar närliggande träd.

Träd som utgör en fara för exempelvis elledning eller som står för nära fastigheter är också träd som du kanske behöver fälla så att det inte inträffar olyckor på elledningar eller fastigheten. Du är välkommen att kontakta oss genom formuläret på vår hemsida för att boka ett kostnadsfritt hembesök där vi kan diskutera dina önskemål och lämna tips och råd.

 

Får jag fälla träd själv på egen tomt?

Du har alltid rätt att fälla träd på din egen tomt men bara där. Det är du som är ansvarig för att du följer de säkerhetsrutiner som gäller i samband med att du fäller träd. Du är också ansvarig för eventuella skador på egendom eller om du framkallar fara för annan person. Om du ska anlita någon för trädfällning på Väddö krävs det att den person som du anlitar har utbildning och certifieringar inom trädsäkerhet och att personen har körkort för motorsåg.

När du ska fälla träd har du ett stort ansvar för att trädfällning går säkert till för att undvika olyckor. Därför bör du alltid anlita en arborist då du ska fälla större träd eller träd som står illa till och som kan orsaka skador om något oväntat inträffar.

 

Trädfällning på Väddö

Trädfällning Väddö, Norrtälje

Hur vi utför en trädfällning på Väddö

Som tidigare nämnts bör du alltid anlita en professionell arborist då du ska fälla stora träd eller träd som kräver extra säkerhetsåtgärder. Att fälla träd kräver att man har en god kunskap om trädsäkerhet så att du inte skadar omkringliggande byggnader, elledningar, annans eller egen egendom eller orsakar personskador. Dock kan du själv fälla mindre träd som inte står i ett utsatt läge. När du ska fälla träd behöver du först planera trädets fallriktning så att det faller säkert. Du ska inte fälla träd mot fastigheter eller annan egendom. Du ska inte heller fälla träd i en riktning där det kan träffa andra träd eller stora stenar på marken, vilket kan få trädet att ändra fallriktning.

När du har planerat trädets fallriktning och kontrollerat att du kan fälla trädet säkert behöver du först såga bort en trekantig bit av stammen i den riktning som trädet ska falla. Därefter sågar du från baksidan och framåt mot den öppning som du skapat i trädstammen. Slutligen kan du behöva putta omkull trädet eller använda ett brytjärn för att bända loss det. Så snart trädet faller tar du snabbt några steg snett bakåt ifall trädet träffar något hårt så att nederdelen av stammen slår upp.

Kontakta oss för mer information

När du behöver anlita en arborist för din trädfällning är du välkommen att kontakta Wasa Trädfällning som har utbildade och certifierade arborister med en stor kunskap och en lång erfarenhet av säker trädfällning. Du kan kontakta oss genom formuläret på vår hemsida där du kan boka ett kostnadsfritt hembesök så vi kan lämna information om våra tjänster och även lämna en offert med ett konkurrenskraftigt pris.