Trädfällning i Rimbo

När du behöver utföra trädfällning i Rimbo kan du vända dig till Wasa Trädfällning, vi kan erbjuda dig certifierad arborister i hela Stockholm. Våra arborister har en gedigen utbildning inom trädfällning och trädvård och kan ge dig tips och råd om hur du bäst kan vårda eller fälla dina träd. Du är välkommen att kontakta oss på Wasa Trädfällning för att boka ett kostnadsfritt hembesök där en arborist i Rimbo kan inspektera de träd som du vill fälla och ge en offert direkt på plats, utan några förpliktelser.

Trädfällning i Rimbo

Trädfällning i Rimbo

Då du behöver trädfällning i Rimbo

Har du skadade eller döende träd som behöver fällas eller behöver du fälla träd som står för nära en fastighet kan du med trygg hand vända dig till Wasa Trädfällning som kan hjälpa dig med allt inom trädvård och trädfällning i Rimbo. Att fälla träd kräver viss planering, framför allt om det är ett större eller högt träd, så att arbetet kan ske utan risk för skador på egendom eller personer. Att fälla små träd kan du normalt göra själv, om du har tiden och är lite händig. Men för större träd krävs det att du har kunskap som gör att du vet hur du ska fälla ett träd säkert och effektivt.

Fälla träd som är placerade i komplicerat läge

Om du ska fälla träd som exempelvis står nära elledningar eller en fastighet är det än viktigare att du planerar trädfällningen så att det inte uppstår skador. Om det inte finns fritt utrymme att fälla hela trädet i en säker fallriktning krävs det att trädet kapas upp i sektioner. Detta sker antingen genom att våra arborister klättrar upp i trädet och sågar upp trädet i delar eller genom att vi använder oss av en skylift. För detta arbete krävs det en rigorös säkerhet i samband med utförandet så att inte egendom skadas eller att personer kommer till skada. Det krävs också att det finns rätt utrustning för att exempelvis kunna hissa ned trädet i sektioner på ett säkert sätt. Wasa Trädfällning är experter på trädfällning i Rimbo med omnejd och klarar av att hantera alla typer av trädfällning, även i mycket komplicerade fall.

Trädvård, beskärning och stubbfräsning

Wasa Trädfällning kan erbjuda både privatpersoner, företag och kommuner trädfällning, trädvård och beskärning i hela Stockholms Län. Ibland kanske det inte krävs en trädfällning, om endast delar av trädet har dött. Då kan vi istället beskära trädet och ta bort döda grenar som gör att trädet kan återhämta sig. Vi är experter på trädvård och vet vilka åtgärder som är lämpligast då ett träd är döende eller har blivit angripet av insekter. Ibland kan det räcka med att vårda trädet, om det finns rätt förutsättningar. I annat fall hjälper vi även till med trädfällning i Rimbo. Vi kan också erbjuda andra tjänster som exempelvis beskärning av buskar och stubbfräsning. Stubbfräsning kan vara aktuellt efter en trädfällning om marken ska användas till exempelvis nybyggnation. Vi kan också erbjuda oss att forsla bort stammar, grenar och annat avfall efter en trädfällning.

Arborist Rimbo

Arborist Rimbo

Kontakta oss på Wasa Trädfällning

Wasa Trädfällning är ett företag som har varit verksamma länge på marknaden och har fällt över 7 000 träd åt privatpersoner och företag genom åren. Alla våra medarbetare är utbildade arborister men en lång erfarenhet inom branschen. Det innebär att våra medarbetare har alla de certifieringar som krävs för att kunna utföra säker trädfällning i Rimbo. Självklart innehar vi alla nödvändiga försäkringar så att du kan känna dig trygg med vårt arbete. Vi uppfyller också kraven för RUT-avdrag så att du kan använda dig av ett skatteavdrag som uppgår till 50 % av våra arbetskostnader. Kontakta oss för mer information om hur vi kan hjälpa dig med din trädfällning eller din trädgård. Du kan också boka ett kostnadsfritt hembesök där vi lämnar råd samt kan erbjuda dig en offert direkt på plats med ett konkurrenskraftigt pris.