Trädfällning i Farsta

Wasa Trädfällning utför trädfällning och trädvård åt företag, bostadsrättsföreningar och privatpersoner i hela Stockholms län till fasta priser. Vi är specialister på trädfällning, även i trånga utrymmen, och kan erbjuda er säker och effektiv trädfällning i Farsta. Trädfällning kräver kunskap och erfarenhet, framför allt då vi ska fälla stora träd och träd som är illa placerade. Våra medarbetare är utbildade arborister med lång erfarenhet från trädbranschen vilket gör att vi kan hantera alla typer av trädfällningar, även i de mest svåraste fallen också.

Trädfällning i Farsta

Trädfällning i Farsta

När du behöver trädfällning i Farsta

Det kan finnas många orsaker till att du behöver fälla träd. Det kan bero på att träden är sjuka, har fått röta, är angripna av insekter eller har blivit skadade. Andra vanliga orsaker till att du kanske vill fälla träd är att de växer för nära en fastighet, så att rötter skadar husgrunden, eller är för nära elledningarna. Det är också vanligt att fälla träd för att få in mer ljus till tomten eller för att det krävs plats för nybyggnation. När du behöver hjälp med trädfällning i Farsta är du välkommen att kontakta oss för att boka ett kostnadsfritt hembesök. Vid vårt besök inspekterar en arborist trädet och området omkring trädet för att kunna bedöma bästa och säkraste sättet att fälla ditt träd. Därefter kan vi också erbjuda dig en offert direkt på plats med ett konkurrenskraftigt pris för din trädfällning i Farsta.

Fälla träd själv

Du har rätt att fälla träd på din egen tomt utan att inneha certifieringar för trädsäkerhet eller motorsågskörkort. Dock är du själv ansvarig om någon olycka skulle inträffa i samband med din trädfällning. Därför bör du endast fälla små träd där du med säkerhet vet att du har full kontroll över trädfällningen. Större träd och träd som står olämpligt till bör du alltid anlita en specialist för att fälla. Wasa Trädfällning har certifierade arborister som har en stor kunskap och en lång erfarenhet inom trädfällning. Vår arborister är experter på att planera säkra trädfällningar, även då träden står väldigt trångt till. Om det krävs så sågar vi ned träd i sektioner där vi på ett tryggt sätt hissar ned delar av trädet till marken för högsta säkerhet.

Trädfällningen eller beskärning i Farsta

Om du har träd som står illa till som exempelvis vid elledningar eller där grenarna sträcker sig över ett tak kan du som ett alternativ till trädfällning istället välja att beskära trädet. Det innebär att vi kapar de grenar som riskerar att skada elledningar eller fastigheten så att trädet fortfarande kan få stå kvar. Våra arborister är även utbildade i trädvård vilket innebär att de kan hjälpa dig att bedöma vilka förutsättningar som finns för att behålla träd som inte mår bra på grund av exempelvis missväxt. Ibland kan en beskärning av ett träd leda till att trädet åter igen får den näring det behöver och därmed kan blomma eller bära frukt på nytt.

Vi åtar oss självklart även beskärning av träd och buskar av estetiska skäl. Våra arborister och trädvårdare är experter på trädens anatomi vilket gör att de kan ge träden liv och form i näst intill alla fall.

Kontakta oss för att boka ett kostnadsfritt hembesök

Wasa Trädfällning är ett väletablerat företag som har huvudfokus på trädfällning och trädvård i Stockholms län. Vi kan dock erbjuda flera andra tjänster som exempelvis bortforsling av trädavfall, stubbfräsning, beskärning av buskar och trädgårdsvård, ofta i samband med att vi fäller träd på tomten. Vi åtar oss uppdrag från bostadsrättsföreningar, företag och privatpersoner. Som privatperson har du rätt att göra ett RUT-avdrag som motsvarar 50 % av våra arbetskostnader. Du är välkommen att kontakta oss för att boka ett hembesök där vi samtidigt kan erbjuda dig en offert, kostnadsfritt och utan några förpliktelser.