Trädfällning Tyresö

Har du någon gång undrat hur en trädfällning går till eller vad en arborist gör? Nu behöver du inte undra mer. Här kan du läsa om hur det går till att ta ner ett träd som står illa till på en tomt i tätbebyggt område. Du kan också läsa om vilken skyddsutrustning som krävs för att på ett säkert sätt kunna fälla ett träd utan att det landar på staket, andra träd, omgivande byggnader eller bilar.

Vi erbjuder Trädfällning i Tyresö som är både säkert och effektivt

Det finns flera anledningar till att fälla ett träd. Ibland kan det utgöra en fara vid stormar, och det finns risk för att det faller ner på huset. Eller så vill du bygga nytt, kanske göra om trädgården. Det kan vara grannen som klagar på att dina träd står för nära deras tomt. Stora träd kan också skymma sikten eller ge allt för mycket skugga. När det är dags för trädfällning i Tyresö ska du dock kontakta proffsen. En specialist som kan ta ner trädet på allra bästa sätt.

Trädfällning

En tid för trädfällning i Tyresö

Vi på Wasa Trädfällning är experter på allt som har att göra med träd, och framför allt är vi bra på att fälla dem. Det är något vi sysslat med i många år och har därmed mött de flesta situationer. Vi jobbar snabbt och effektivt, och alltid med fokus på säkerheten. Bland våra specialiteter hör trädfällning i Tyresö i tätbebyggda områden.

När trädet står i närheten av hus, parkeringar, elledningar eller annat som du inte vill ska skadas så krävs det en viss teknik att fälla det. Istället för att bara låta det ramla rakt ner, och därmed riskera att något går sönder, så fäller vi det från toppen och neråt. Det vill säga vi klättra hela vägen upp och sågar ner det i sektioner.

Detta sätt att fälla träd är säkert, speciellt viktigt när det finns bebyggelse runt omkring. Vi tar ner hela trädet i bitar, oavsett hur högt eller tjockt det är. Naturligtvis har vi den utrustning som behövs för detta, det är ju inte samma teknik som vid traditionell trädfällning. Så det spelar ingen roll var trädet står, vi kan alltid se till att det blir fällt på ett ansvarsfullt sätt.

Samtidigt så tar vi hand om vanlig trädfällning. Det kan vara aktuellt i skogspartier eller större grönområden där det inte finns något i närheten. Varje situation är unik och vi utvärderar alltid vilken metod som är bäst. Helt klart har vi all utrustning som behövs för att ta hand om trädfällning oavsett var trädet står.

Trädfällning – Från tanke till handling 

När du funderar på att ta ner ett träd så kontaktar du Wasa Trädfällning. Vi kommer ut på en sorts studiebesök, ser noga efter var trädet står och hur det är utformat. Detta ger oss en klar bild av vad som krävas för att fälla det. Därefter ställer vi i ordning en kostnadsfri offert där allt är klart och tydligt angivet. Med oss så slipper du dolda kostnader, utan allt är transparent redan från början.

I samband med trädfällning i Tyresö strand finns det också en del efterarbete. En del vill ha kvar stubben, men annars kan vi fräsa bort den. Har du gamla stubbar på tomten kan vi alltid ta hand om dem också. Vår maskin tar hand om stubben och förvandlar den till flis. Detta är bra att ha som utfyllnad, eller för att lägga i blomsterbäddarna. Naturligtvis kan vi ta bort alltsamman om du inte vill ha kvar det. Säg bara till hur du vill ha det.

Det samma gäller allt ris, grenar samt trädstammen som blir kvar. Vi har en stor lastbil med kran, så det tar inte lång tid för oss att forsla bort allt samman. Om du vill behålla några delar av trädet, kanske för ved eller annat, så går det också bra. Säg bara till vad du har för önskemål. Vi har alla de verktyg och maskiner som behövs för att ta hand om allting från början till slut. Det är upp till dig att boka in det du önskar.

Pågående trädfällning i Stockholm

Så här går en trädfällning till i Tyresö

Först ska trädets fallriktning bestämmas så att det faller på ett säkert sätt och inte orsakar skada. Nästa viktiga sak är att hålla undan barn och husdjur och andra obehöriga som kan vara i vägen. Nu är det dags att hugga eller såga ett riktskär på stammen. Det görs på den sida trädet ska falla mot och är ett över- och ett underskär som möts så att det blir en tårtbit av trädets stam. För att trädet ska falla sågas det från andra sidan riktskäret efter att tårtbiten har tagits bort. När det är några centimeter kvar till själva brytpunkten kan den som fäller trädet använda ett brytjärn samtidigt som trädet puttas på. När stammen faller är det viktigt att ta några kliv bort och att vara medveten om att stammen kan vrida sig eller falla på ett oplanerat sätt. Genom att anlita folk med gedigen erfarenhet av trädfällning i Tyresö och inom bebyggt område kan många olyckor undvikas.

Fräscha träd som står kvar länge

De träd du vill behålla kan kräva ett visst underhåll. Lite beroende på vilken sorts träd det är. Men många sorter mår bra av att beskäras, vilket vanligtvis utförs när sommaren är slut. Vinter och tidig vår går också bra, det beror på vilket träd det är. Wasa Trädfällning kan hjälpa dig också med vård och beskärning av dina träd. Fråga oss gärna om bästa tiden för att beskära dina träd och hur du ska ta hand om dem för att de ska förbli snygga och fräscha.

Som en del av våra tjänster så kan vi också hjälpa dig med din trädgård eller grönområden. Många av våra kunder är bostadsrättsföreningar eller andra företag. Alla har behov av lite grönt omkring sig men det måste ju också underhållas. Få saker kan ge dig så mycket njutning som en väl omhändertagen trädgård eller allmänna gröna utrymmen. Vi ser till att allt är väl skött och snyggt. Fråga oss gärna om vilka tjänster vi kan erbjuda.

Trädfällning i Stockholmsområdet

Säker och professionell trädfällning i Tyresö

För oss på Wasa Trädfällning är träd en naturlig del av vår vardag. Vi tycker om att arbeta med dem, och har blivit experter på trädfällning Tyresö. Det finns inget träd som är för jobbigt eller står för tokigt till för oss att kunna fälla det. Hela tiden så ligger vår fokus på kvalitet och säkerhet. Du kan vara säker på att det blir väl utfört och att ingenting blir skadat i processen. Det spelar ingen roll om trädet står ute i skogen eller precis bredvid ett hus.

Kommunikation med våra kunder är något annat vi värderar högt. Ställ gärna frågor och kom upp med hur du vill ha det hela. Vi ser på allt detta och kommer upp med en fungerande lösning. Ibland kan vi ge dig flera olika alternativ som du kan välja mellan. En del kan bero på hur pass mycket av efterarbetet du vill att vi ska ta hand om.

Så kontakta oss gärna och berätta vad du vill ha gjort. Vi ger dig en kostnadsfri offert när vi sett trädet, eventuellt med flera olika valmöjligheter. Det viktiga för oss är att trädet blir fällt på rätt sätt. När vi är klara så är marken redo för nyplantering eller vad du än har planerat för den. Allt sköts med yttersta precision, vi kan det här med träd. Du kan lita på att allt blir väl gjort till den tid vi har avtalat.

Vad kostar en trädfällning i Tyresö?

Det går inte att sätta ett pris rakt av på vad det kostar eftersom det alltid görs en ordentlig koll från fall till fall. Ju mer saker som måste tas med i beräkningen, och ju fler redskap och maskiner som används desto mer kostar det. Behöver trädet plockas ner i delar kräver det mer arbete och planering än om trädet kan fällas rakt av utan att riskera att träffa någonting. Trädfällning i Stockholm ingår i RUT-avdraget dessutom, vilket kan vara bra att ta med i beräkningen av priset.

Hos Wasa Trädfällning finns endast arborister med utbildning och erfarenhet och du kan få trädet bortforslat och stubben fräst, men du kan även få beskärning och annan vård av befintliga träd. Inget träd är omöjligt att fälla eller ta ner, det krävs bara lite olika förberedelser.

När trädet står trångt

Om ett träd som ska fällas står illa till, trångt mellan husen eller i förhållande till elledningar eller telefonledningar, kanske till och med en järnväg med ledningar, är det viktigt att den som tar ner trädet vet hur det ska gå till och att leverantören för el eller tele kontaktas på förhand. Det är inte alltid trädfällning i Tyresö slutar med att trädet faller i ett stycke, utan det kan behöva plockas ner bit för bit. Skulle detta vara fallet finns kranar och liftar och en arborist i Tyresö klättrar ofta upp längs trädet med hjälp av säkerhetssele och rep för att såga av grenar och delar av trädet sektionsvis. När tillräckligt många delar har sågats av och plockats ner kan det gå att fälla den kvarvarande stammen, beroende på hur miljön runt trädet ser ut.