Trädfällning i Tungelsta

Wasa Trädfällning är experter på trädfällning och jobbar i Tungelsta. Vi kan hjälpa dig med att utföra en säker och odramatisk trädfällning i Tungelsta. Våra medarbetare är utbildade och certifierade arborister med en lång erfarenhet inom trädfällning. Detta gör att vi kan åta oss alla typer av trädfällning, även de mest komplicerade. När du ska utföra trädfällning i Tungelsta är du välkommen att kontakta oss för att boka ett kostnadsfritt hembesök. Vid detta besök kan en arborist i Tungelsta inspektera trädet och det omkringliggande området, ge råd och även en offert direkt på plats.

Trädfällning i Tungelsta

Trädfällning i Tungelsta

När du ska fälla träd

När du är i behov av att fälla träd på din tomt eller dina marker kan det vara tryggt att överlämna arbetet till en arborist i Tungelsta som är specialist på säkra trädfällningar. Detta är särskilt viktigt om trädfällning ska ske i tätbebyggt område eller när det finns fastigheter och elledningar i närheten. Våra arborister har den kunskap som krävs för att finna kreativa och säkra lösningar vid komplexa trädfällningar. Vi har också all den utrustning och de personskyddsdetaljer som är nödvändiga för att minimera risken för att det uppstår skador på egendom eller personer i samband med trädfällningen.

 

Stora träd i tätbebyggt område

När du behöver fälla ett stort träd i ett tätbebyggt område eller då trädet är placerat intill en fastighet eller en elledning kan det krävas att trädet fälls i sektioner. Det innebär att en av våra arborister klättrar upp i trädet där denne kapar upp trädet i mindre sektioner som sedan hissas ned till marken. Ibland kan det också krävas skylift för att kunna utföra trädfällning då trädet står mycket illa till.

 

Frågor och svar om trädfällning i Tungelsta

Kostar det något att begära en offert?

Nej. I samband med att du bokar ett besök kommer en av våra arborister ut till din tomt för att inspektera trädet och vilka förutsättningar som råder på platsen. Därefter kommer du att kunna få en offert redan på plats. Både hembesöket och offerten är kostnadsfria och du förbinder dig inte heller till något. Vill du efter att du granskat offerten tacka nej så hälsar vi dig istället varmt välkommen åter då nytt behov uppstår.

Wasa Trädfällning har dock mycket goda omdömen från tidigare kunder samtidigt som vi kan erbjuda bra service, effektiva lösningar och konkurrenskraftiga priser.

Arborist i Tungelsta

Arborist i Tungelsta

Vem är ansvarig om det inträffar en olycka?

Om vi utför en trädfällning i Tungelsta som orsakar en skada på din eller annans egendom är det vi som blir ansvariga för denna skada. Wasa Trädfällning är dock försäkrade för olyckor i arbetet vilket gör att det utgår ersättning till de som drabbats genom vårt försäkringsbolag. Dock är våra arborister mycket kunniga inom trädfällning vilket innebär att varje trädfällning planeras in i minsta detalj för att erhålla högsta säkerhet. Men det kan finnas faktorer utanför vår kontroll som vi inte har kunnat förutse och som kan leda till skador.

Om du själv fäller ett träd som skadar någon annans egendom blir du själv ansvarig för att betala skadestånd till den drabbade.

Får jag fälla träd själv?

Ja, på egen tomt. Normalt krävs det certifiering i trädsäkerhet och motorsågskörkort för att få fälla träd. Men på egen tomt får du fälla träd utan dessa krav. Du får dock inte anlita någon som inte är certifierad inom trädsäkerhet och/eller saknar körkort för motorsåg. Du får inte heller utföra trädfällning på andras tomter eller marker.

Hur mycket kostar en trädfällning i Tungelsta?

Priset för en trädfällning i Tungelsta kan variera mycket beroende på vilka förutsättningar som råder för trädfällningen. Det är därför mycket svårt att uppskatta ett ungefärligt pris utan att vi har gjort ett hembesök för att inspektera trädet och området. Wasa Trädfällning kan dock erbjuda mycket konkurrenskraftiga priser för trädfällning i Tungelsta.