08–39 99 39

TRÄDFÄLLNING

Wasa Trädfällning arbetar mycket i tätbebyggd område.

Wasa Trädfällning genomför säkra och trygga arbeten i hela Stockholm. Vi arbetar främst i tättbebyggt område. Vi genomför både traditionell trädfällning direkt från marken samt klättrande sektionsfällning av träd i svåra lägen och positioner. Det innebär att man klättrar med olika typer av professionell yrkesutrustning i trädet och plockar ner trädet bit för bit. Den typ av tillvägagångssätt används främst när trädet står i en position så att det ej går på traditionellt sätt att enbart fälla trädet. Oftast beror det på att trädet står trångt exempelvis nära bebyggelse eller väg. Efterfrågan på professionell trädfällning är något som ökat markant under de senaste åren i Stockholmsområdet. Wasa Trädfällning besvarar den efterfrågan med professionell trädfällning året runt i alla tänkbara miljöer.   

BOKA HEMBESÖK

Före varje arbete tror vi på ett personligt möte med konsultation. Vi har självklart kostnadsfria offerter i hela Stockholms området.