Trädfällning i Djursholm

Trädfällning i Djursholm

Wasa Trädfällning utför trädfällning i Djursholm – kontakta oss för att komma i kontakt med en professionell arborist

När du behöver fälla ett större träd eller ett träd som står dumt placerat bör du alltid anlita en arborist i Djursholm som kan hjälpa dig att fälla trädet på ett effektivt och säkert sätt. Att fälla ett träd kräver god kunskap om trädets fallriktning men också så att trädet inte skadar den som fäller trädet. I vissa fall kan det också krävas att trädet kapas i sektioner vilket innebär att arboristen klättrar upp i trädet och kapar trädet i delar som sedan hissas ned eller får falla fritt till marken. Detta är vanligt i tätbebyggt område där närliggande fastigheter, vägar och elspänningskablar annars riskerar att skadas. Du är välkommen att kontakta oss för mer information om våra tjänster och om hur vi kan hjälpa dig med säker trädfällning i Djursholm.

Utföra en säker trädfällning i Djursholm

Även om du kan fälla träd själv på din egen tomt bör du ändå aldrig ge dig på att fälla större träd. Detta gäller framför allt om du bor i ett tätbebyggt område eller om trädet är placerat nära byggnader, elkablar eller vägar. Ett större träd kan väga upp till flera ton och med hjälp av den fart trädet får då det faller så krossar ett stort träd med lätthet en bil, ett tak eller river ned hela elstolpar. Utöver det finns alltid andra saker att ta hänsyn till som exempelvis att ett träd kan gå av vid roten eller studsar mot stenar på marken vilket gör att träden får en ny fallriktning som är omöjlig att kontrollera. Därför behöver en trädfällning av ett större träd alltid föregås av en ordentlig planering av en arborist som vet vilka faktorer som spelar in för att beräkna ett träds fallriktning.

Arborist Djursholm

Fälla träd i tätbebyggt område

När du ska utföra en trädfällning i Djursholm av ett träd som står placerat i ett tätbebyggt område eller nära en byggnad kan det krävas att trädet behöver tas ned i sektioner. I dessa fall behöver vår arborist klättra upp i trädet för att såga upp trädet i delar. Det går till så att först kapas grenar för att frigöra stammen och därefter kapas stammen upp i mindre delar och hissas ned till marken, oftast med hjälp av en kranbil. Att kapa ett träd i sektioner är en farlig operation som innebär många risker som man behöver vara medveten om men även en stor kunskap. I det fall som trädet är i dåligt skick så att det inte går att klättra upp i trädet på ett säkert sätt använder vi istället skylift för att kapa upp trädet i sektioner.

Anlita en professionell arborist i Djursholm

Wasa Trädfällning har yrkesutbildade och erfarna arborister som innehar förarbevis för motorsåg men också de certifieringar som krävs för att fälla träd på ett säkert sätt. Det innebär att våra arborister kan hjälpa dig med alla typer av trädfällning, även vid sektionsfällning i tätbebyggt område. Samtliga arborister är dessutom försäkrade samtidigt som vårt företag innehar nödvändiga entreprenadförsäkringar. Om du behöver hjälp med trädfällning i Djursholm kan du boka ett kostnadsfritt hembesök så att vi kan inspektera ditt träd och de förutsättningar som råder för trädfällningen, utan att du förbinder dig för något.