Trädfällning i Mälarhöjden

Trädfällning i Mälarhöjden

Även om du generellt bör vara försiktig med trädfällning så kan det finnas många orsaker till att du behöver fälla ett träd på din tomt. Kanske du har träd som är döende, angripet av insekter, har röta eller har blivit skadat. Kanske du har träd som inte släpper in ljus på tomten eller som står för nära en fastighet. Oavsett vilket skäl du har för att utföra en trädfällning i Mälarhöjden bör du alltid anlita en arborist i Mälarhöjden som hjälper dig med att fälla ditt träd på ett korrekt och säkert sätt.

Du har alltid rätt att själv fälla träd på din egen tomt men det rekommenderas enbart att du gör det då det handlar om mindre träd där du enkelt kan hantera fallriktningen. När du ska fälla större träd krävs det kunskap och erfarenhet för att kunna fälla träd på ett säkert sätt och då kan det vara tryggt att anlita en arborist i Mälarhöjden.

Fälla träd på sin egen tomt

Du har möjlighet att själv fälla träd på din tomt eller annan mark som du äger. Om du anlitar något att utföra arbetet krävs det att den personen har certifieringar som visar att personen genomgått utbildning i trädsäkerhet och körkort för motorsåg. När du anlitar en arborist i Mälarhöjden hos Wasa Trädfällning får du hjälp av en utbildad och erfaren arborist som har den kunskap som krävs för att utföra trädfällning på ett säkert och effektivt sätt.

Trädfällning i Mälarhöjden

Trädfällning i Mälarhöjden

Att tänka på vid trädfällning i Mälarhöjden

Det är flera saker som du behöver tänka på då du ska fälla ett träd på din tomt. Ska du fälla träd för att få in ljus på tomten kan det vara bra att välja ut det eller de träd som du vill fälla. Du bör välja de träd som är i sämst skick och spara friska träd. Du behöver också planera för fallriktningen så att träden som du ska fälla inte skadar egendom eller utgör fara för personer i dess närhet. Du är välkommen att kontakta oss för att boka ett hembesök där vi kommer ut till din tomt och inspekterar trädet och de förutsättningar som råder för att kunna utföra en säker trädfällning. I vissa komplicerade fall, då trädet är placerat i närheten av elledningar eller fastigheter, kan det krävas att trädet kapas i sektioner, vilket vi har både utbildning och utrustning för att hantera.

Pris för trädfällning

Hur mycket det kostar att göra en trädfällning i Mälarhöjden beror på flera olika faktorer. Bland annat om det krävs extra säkerhetsåtgärder då trädet står illa till och om det eventuellt behöver kapas upp i sektioner. Andra saker som också kan påverka priset är hur stort trädet är och om du vill att vi även ska forsla bort stam, grenar och lövverk efter fällningen. Därför kan priset för en trädfällning i Mälarhöjden variera stort. Det bästa sättet att få ett exakt pris är att kontakta oss för ett kostnadsfritt hembesök där vi kan lämna en offert direkt på plats, utan några förpliktelser. Du kan också som privatperson använda RUT-avdraget för att kunna erhålla ett skatteavdrag motsvarande 50 procent av våra arbetskostnader.

Arborist i Mälarhöjden

Arborist i Mälarhöjden

Beskära träd i Mälarhöjden

I vissa fall kanske du inte behöver fälla ett skadat träd eller ett träd som har döda grenar. Istället kanske det kan räcka med att beskära trädet där vi kapar döda eller skadade grenar så att trädet mår bra igen. Våra arborister är experter på trädvård och kan hjälpa dig att bedöma vilka åtgärder som är de bästa för ditt träd.

Kontakta oss

Du kan kontakta oss genom formuläret på vår hemsida för att boka ett kostnadsfritt hembesök eller för att få mer information om hur vi kan hjälpa dig med din trädfällning. Våra arborister i Mälarhöjden har stor kunskap och massor av erfarenhet av trädfällning vilket gör att vi alltid kan finna den bästa lösningen för din trädfällning i Mälarhöjden. Wasa Trädfällning utför trädfällning i hela Storstockholmsområdet.