Trädfällning Sollentuna

Har du möjligtvis ett träd som behöver fällning på tomten eller ett träd med sjuka eller döda grenar som behöver beskärning så är du välkommen att kontakta oss på Wasa Trädfällning. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och trädfällning till bortforsling efter trädfällningen. Våra arborister i Sollentuna är givetvis certifierade och innehar motorsågskörkort. Precision är viktigt och säkerheten kommer alltid i första hand när du anlitar Wasa Trädfällning. Därför gäller det att anlita en erfaren och kunnig firma när det är läge för trädfällning eller beskärning. 

Trädfällning Sollentuna

Så går en trädfällning till i Sollentuna

Innan ett träd ska fällas måste man titta på hur trädet ser ut, vilken fallriktning som är mest säker och hur omgivningen kring trädet ser ut. Finns det andra träd, byggnader eller kanske elledningar i närheten? Riskerar trädet att kunna skada någonting när det faller? I så fall kan trädet behöva plockas ner bit för bit. När tillvägagångssättet är bestämt sätter man igång. Ett träd som kan fällas utan att kapas bit för bit är snabbast. Här börjar man med att såga ut en tårtbit av trädet nära marken på den sida man vill trädet ska falla mot. Det kallas för riktskär. Efter att riktskäret är klart sågar arboristen sedan mitt emot riktskäret på den andra sidan stammen och närmar sig sakta brytpunkten. Stammen knuffas och kan även bändas med brytjärn för att stammen sedan ska falla åt den sidan som tårtbiten har suttit. Stammen och trädet kan studsa eller falla snett, så det är oerhört viktigt att ingen befinner sig runt omkring när det börjar sågas. Våra arborister ser alltid till att säkerheten är optimal. 

Ett träd som står väldigt illa till på grund av ledningar, hus eller andra ömtåliga ting plockas ner bit för bit tills själva stammen kvarstår. Stammen kan också kapas i bitar eller fällas hel om utrymme finns. Med en certifierad arborist från Sollentuna kan du känna dig trygg med att fällningen utförs på ett säkert sätt för både människor och omgivning. För en duktig arborist finns inga omöjliga träd, det handlar om att ha ett öppet sinne och ta sig an uppgiften bit för bit, ett steg i taget. Alla träd kan fällas eller beskäras, det kräver bara olika tillvägagångssätt.

Säkerhetsåtgärder vid en trädfällning

När ett träd ska fällas gäller det att hålla barn och husdjur på ett säkert avstånd eller allra helst inomhus. Det finns också utrustning som är ett måste. Motorsåg, yxa, bågsåg och brytjärn är bra redskap och för människorna gäller varselväst, hjälm, sågskyddsbyxor, sågskyddshandskar och skor med stålhätta. Ögonskydd och hörselskydd heller inte att förglömma. Ska arboristen upp och klättra i trädet behövs säkerhetssele och linor, samt även linor och rep för att kunna fira ner avsågade grenar och trädtoppar. Ibland kan även en skylift behövas för att arbetet med trädfällning i Sollentuna och Stockholm ska bli så säkert som möjligt för både omgivning och arborist.

Arborister Sollentuna

När är bästa tiden för trädfällning i Sollentuna?

Du kan i princip ta ner ett träd året om. Traditionen med trädfällning Sollentuna kommer från det gamla bondesamhället. Under sommarhalvåret var folk upptagna med jordbruk och när snön fallit var det lättare att transportera stockarna. Nu för tiden kan du fälla träd när du vill. När det är kallt minskar risken för blånad eller svampinfektioner, men det är ju bara aktuellt om du ska behålla virket.

Wasa Trädfällning står till din tjänst när som helst, oavsett årstid. Vi har jobbat med trädfällning i flera år och har därmed fått en bred och djup kunskap om allt som har med träd att göra. Kontakta oss gärna och berätta om vad du vill ha gjort. Efter ett ingående studiebesök är vi väl rustade att ge dig en kostnadsfri offert. Om du vill kan vi komma upp med flera olika lösningar som du kan välja mellan. Alla träd är ju inte lika, likaså varierar platsen där de står.

Trädvård är väldigt viktigt för dina träd

En stor samling träd berikar din tomt. De ger skugga och skydd mot vind eller sol. Samtidigt så binder de jorden och rensar luften. Det är alltså ett perfekt och helt naturligt klimatsystem. För att du ska ha största nytta och glädje av dina träd kan det behövas ett visst underhåll. Beskärning kan ge dig vackrare kronor och rakare träd.

Vissa träd mår bäst av att beskäras under hösten, men de flesta kan tas om hand under hela den kalla säsongen. Det är bäst att undvika de varmaste månaderna då saven står högt och du också vill ha dem så fulla som möjligt.

Ibland måste träden fällas. De kanske står allt för nära huset, rötterna kan påverka grunden eller så finns det risk att de faller över fastigheten. Eller så ger de allt för mycket skugga eller skymmer sikten. Trädet kanske var precis lagom när det var ungt, men med årens lopp så har det blivit allt för stort och högt. Andra hugger ner sina träd för att bygga nytt, alternativt för att gallra om de har en skogstomt.

Trädfällning i Sollentuna

Vad gör en arborist?

Arboristen är en trädvårdsspecialist som i första hand vårdar och tar hand om träd i städer och bebyggda områden. För att ett träd ska vara vackert, hålla sig friskt och leva länge behöver det skötas om, beskäras och vårdas. Sjuka träd kan behöva tas bort för att inte sjukdomen ska sprida sig till andra, friska träd. Arboristen kan beskära träd och buskar på ett bra sätt och även fälla hela träd som av olika anledningar inte kan stå kvar. Att plantera nya träd och hantera mindre trädplantor tillhör också en av arbetsuppgifterna som arboristen har. Den vanligaste uppgiften arboristerna har i Stockholm och Sollentuna är att fälla träd, ofta i trädgårdar och trånga utrymmen eller nära järnväg, ledningar och byggnader.

Proffsig hjälp med trädfällning i Sollentuna

Det finns olika metoder för att fälla träd. Dels har du den vanliga, där trädet sågas av nerifrån och hela stammen faller på marken. Av naturliga skäl så passar denna metoden bäst i områden utan bebyggelse eller elledningar. Ett träd kan bli mycket högt, så du måste beräkna var det kommer att falla.

Allt detta tar vi på Wasa Trädfällning hand om. Vi inspekterar omgivningarna och ser efter om det finns något som kan ta skada. Kvalitet och säkerhet är något vi sätter mycket högt och du kan lita på att allting blir proffsigt utfört när vi fäller träd.

Ofta så går det inte att utföra en trädfällning på traditionellt sätt. Då gör vi en så kallad sektionsfällning. Denna innebär att trädet sågas av i bitar, med start uppe i toppen. Det kräver en viss utrustning samt kunskap för att klara av det. Speciellt med tanke på att många träd sträcker sig en 40-50 meter upp i luften. Naturligtvis har vi alla de redskap som behövs för att på ett säkert och effektivt sätt ta sig upp i trädet. Samt forsla ner alla trädets delar, de är ju både stora och tunga. Denna metod tillåter oss att fälla träd även i tätbebyggda områden, utan att varken hus, parkeringar eller kablar blir påverkade.

Träd som ger mycket virke

Det blir en hel del virke och ris liggandes vid en trädfällning Sollentuna. Om du vill ha något för ved eller andra syften så går naturligtvis det bra. Annars kan vi ta hand om allt som blir över. Även för detta ändamål har vi allt som behövs. En stor lastbil samt en kran som lyfter bort allting. Det tar inte lång tid för oss att städa upp efter trädfällningen.

Naturligtvis kan vi också ta oss an stubben när vi fäller trädet, eller om du har andra stubbar som står på tomten. Med vår effektiva stubbfräsare förvandlas den till flis, som du sedan kan använda i din trädgård. Träflis är bra för att blanda ut jorden med eller som täckning. Andra använder den även för att elda i sina kaminer.

Säg till om du vill att vi ska städa upp tomten efter avslutat arbete. När vi är klara kommer jorden att vara redo för nyplantering eller annat som du vill göra. Det är helt upp till dig hur mycket eller lite vi ska ta hand om. Wasa Trädfällning är här för dig. Våra kunder är viktiga för oss och vi gör allt vi kan för att du ska bli nöjd.

Flismaskin till trädfällning i Sollentuna

Trädgårdar och andra grönområden

Om du vill kan vi hjälpa dig med din trädgård och andra grönområden. Idag har de flesta bostadsrättsföreningar allmänna utrymmen som de odlar på. Träd och blommor ger en känsla av hemtrevnad och har även visat sig minska vandalism. Fråga oss gärna om vilka tjänster vi kan erbjuda för att hålla snyggt i dina omgivningar.

Efter flera år inom branschen har vi utvecklat en djup kännedom om träd. Alla träd är olika och har speciella behov. Att fälla dem är en sak, där är det viktigt att allting planeras noga. Säkerhet är ett måste, vilket också underlättas av att vi har den rätta utrustningen. När det kommer till beskärning och trädvård gäller det att känna varje individuell sort. Vi kan ge dig goda råd och även hjälpa dig med det mesta som har att göra med träd. Ring upp eller skriv till oss så kan vi prata igenom saken. Dina träd är viktiga för oss.

Vad händer efter trädfällningen?

När trädet ligger nere på marken ska det tas omhand på lämpligt sätt. Antingen tar tomtägaren hand om det som det är eller så tar vi på Wasa Trädfällning hand om trädet åt dig. För att trädet ska kunna gå att hanteras måste det kvistas och kapas i lagom stora delar. När det är kvistat och kapat kan stammen huggas till ved, tas omhand och klyvas eller sågas till bräder eller stolpar eller till och med flisas ner. Smågrenar och bladverk kan också flisas ner och ge värme och energi. Stubben som blir kvar där trädet har stått kan behållas som den är som en snygg detalj i trädgården, kanske med blomstersättningar, men stubben kan också fräsas bort och hålet fyllas igen. En stubbfräsning gör att det efter ett tag inte syns att det har stått ett träd på platsen.

Trädfällning i Sollentuna och RUT-avdrag

Du har möjlighet att använda RUT-avdraget till tjänster som innefattar fällning eller beskärning av träd, stubbfräsning eller på annat sätt borttagande av stubbar, flistuggning, vedkapning och stapling av ved från träd som har vuxit på tomten, röjning av sly samt återställning av marken efter att träd och buskar har tagits bort. Alla dessa uppgifter ingår i RUT-avdraget som gör att en del av själva arbetskostnaden kan räknas bort.

Läs mer om RUT-avdraget på skatteverkets hemsida.