Trädfällning i Tullinge

Wasa Trädfällning är ett företag som utför trädfällning och trädvård åt privatpersoner och företag i hela Stockholms län. Om du behöver hjälp med trädfällning i Tullinge kan du kontakta oss för att boka ett kostnadsfritt hembesök där vi kan lämna råd och en offert med ett konkurrentkraftigt pris. Vi är experter på trädfällning och har medarbetare som är utbildade arborister, vilket innebär att de har den kunskap som krävs för att kunna fälla träd på ett säkert och korrekt sätt. Detta borgar för att du kan vara trygg då du anlitar oss för din trädfällning, oavsett under vilka förhållanden som träden ska fällas.

Trädfällning i Tullinge

Trädfällning i Tullinge

Trädfällning under säkra förhållanden

När du ska fälla träd behöver det ske under säkra förhållanden så att inte egendom eller personer skadas. Det är också viktigt att den som utför trädfällningen har den kunskap som krävs för att inte själv bli skadad. Risken för skador är störst då stora eller höga träd ska fällas eller träd som är tunga och har hårda stammar som exempelvis ek. I dessa fall krävs det en arborist i Tullinge som har kunskap och erfarenhet att kunna planera fällningen så att den kan ske säkert utan risk för skador.

Flera orsaker till att behöva fälla träd

Rent generellt bör man inte utföra en trädfällning i Tullinge om det inte finns goda skäl till detta. Detta för att träd gör mycket nytta på en tomt som bland annat att stoppa kalla vindar, ge tomten skugga men också bidra till att syresätta luften. Det kan dock finnas många orsaker till varför träd behöver fällas.

Nedan är de vanligaste skälen till trädfällning i Tullinge

  • För att släppa in ljus på tomten
  • Trädet är utsatt för röta
  • Trädets rötter skadar omgivningen som exempelvis grunden, tomten eller en väg
  • Trädet har dött eller är döende
  • Trädet är utsatt för insektsangrepp
  • Trädet växer för nära en fastighet
  • Trädets grenar växer in i elledningar
  • Trädet har en sjukdom som riskerar att spridas till närliggande träd
  • Träd behöver fällas för nybyggnation

Du är välkommen att kontakta oss för att boka ett hembesök av en arborist i Tullinge som kan ge dig råd och vägledning kring din trädfällning. Våra medarbetare kommer att inspektera vilka förutsättningar som finns för en säker trädfällning och lämna en offert direkt på plats, kostnadsfritt och utan att du förbinder dig till något.

Arborist i Tullinge

Arborist i Tullinge

Andra tjänster som vi tillhandahåller

Utöver att vi tillhandahåller trädfällning i Tullinge kan vi också erbjuda dig flera andra tjänster för din trädgård. Bland annat utför vi beskärning av träd, stubbfräsning, vedklyvning, häckklippning, krattning, mossborttagning och ogräsrensning. Våra medarbetare har en stor kunskap och många års erfarenhet av trädgårdsskötsel och trädvård vilket gör att vi kan hjälpa dig att få en snyggare trädgård. Som privatperson har du också möjlighet att använda dig av RUT-avdraget i samband med trädgårdsarbete eller trädfällning i Tullinge. Det betyder att du har möjlighet att göra ett skatteavdrag på 50 % av våra arbetskostnader.

Kontakta oss

När du söker efter en trygg och professionell firma för din trädfällning i Tullinge kan du vända dig till oss. Wasa Trädfällning utför trädfällning, trädvård och trädgårdsarbete åt företag och privatpersoner i hela Stockholms län. Alla våra medarbetare är certifierade arborister vilket innebär att de har utbildning i bland annat trädvård och trädsäkerhet samt körkort för motorsåg. Detta betyder att vi kan erbjuda säkra trädfällningar, även då det är under mer komplicerade former. Självklart har vi också alla nödvändiga försäkringar så att du kan vara helt trygg med vårt arbete. Du kan använda formuläret på vår hemsida för att kontakta oss för att få mer information om hur vi kan bistå dig när du behöver utföra trädfällning i Tullinge.