Trädfällning Nacka

Om träden på din tomt i Nacka börjar bli gamla eller har drabbats av någon form av sjukdom så kan det vara läge för en trädfällning. De vanligaste orsakerna till en trädfällning i Nacka är att trädet är farligt för omgivningen, trädet är sjukt eller att trädet står i vägen. Det kan också vara så att trädet har vuxit på samma ställe under mycket lång tid och helt enkelt inte trivs längre då miljön förändrats. I alla dessa fall så är det klokt att anlita en arborist som utför trädfällning i Stockholm. Vi på Wasa Trädfällning har duktiga arborister som fällt hundratals träd i Stockholm.

Nacka Trädfällning

Hur går en trädfällning till i Nacka?

En trädfällning i Nacka går till på följande sätt. Vi kommer ut och går igenom trädfällningen tillsammans med dig och lyssnar på dina behov. När en planering är gjord bestämmer vi en dag när det passar att fälla trädet. När den dagen kommer är det bra om allt är så förberett som möjligt. Det är bra om det finns plats att lägga grenarna och övrigt bråte på. När det gäller trädfällning i Nacka kan sedan fällningen ske på olika sätt. Ibland går det att fälla trädet fritt med bara en motorsåg. Andra gånger får man fästa upp större grenar, såga av dem och sedan hissa ner dem. När grenarna är avsågade sågar man sedan sektioner av trädet. Ibland kan den sågas ner i en del, andra gånger får man såga ner även stammen i flera olika delar som sedan hissas eller välts ner på marken. Ofta kan man använda sig av sektionsfällning och det gör att man minskar risken för att omgivningen ska påverkas under fällningen.

Tekniska kunskaper för säker trädfällning i Nacka

Vi på Wasa Trädfällning har jobbat med trädfällning specifikt i Stockholm under många års tid och har den kunskap och erfarenhet som krävs för att du ska känna dig trygg. Du kan lita på att vi utför din trädfällning i Nacka noggrant, kontrollerat och med säkerhet som största fokus. Efter flera år inom yrket har vi utvecklat en speciell känsla för träd. Vi vet hur de växer och har lärt oss det bästa sätten att fälla. Det kräver en viss teknik, speciellt om det växer på ett knepigt ställe, vi kan gärna komma ut och kolla över dina träd i Nacka. Vi kommer på besöket se över situationen. Vi kollar bland annat hur nära trädet står eventuella hus, elledningar eller andra bebyggelse. Därefter ger vid dig en kostnadsfri offert där allting är specificerat.

Vad händer med bråtet efter trädfällningen?

Efter trädfällningen kan vi på Wasa Trädfällning ta hand om och forsla bort trädet, eller så kan du ta hand om det nedsågade trädet på egen hand. Det här väljer du helt själv men de flesta föredrar att vi hjälper till med bortforslingen.

Trädfällning Nacka

Trädfällning i Nacka vid limiterad yta

Det är inte ovanligt att vidta speciella åtgärder för att fälla träd. Träden kan bli väldigt höga och kronan breder ut sig väldigt mycket. Det blir oftast mest aktuellt med sektionsfällning i Nacka då det finns limiterat med utrymme på tomterna. Vi har erfarenheten av både traditionell trädfällning och sektionsfälning så du kan höra av dig vid båda jobben.

Vid sektionsfäll ning så klättrar vi upp till toppen och börjar såga ner trädet i mindre delar och på så sätt minimerar riskerna att trädet fäller över några elledningar eller något annat. Det går att utföra sektionsfällningar i de flesta fall i Nacka. Det är egentligen mest i skogen eller större parker som vi kan fälla trädet rätt av genom att såga igenom det på nedre delen av stammen (detta av säkerhetsskäl).

För att kunna fälla ett träd på detta sätt krävs det speciell utrustning. Vi har naturligtvis allt som behövs, både för att kunna ta oss upp i trädet men också för att få ner de så tunga delarna. Med flera års erfarenhet på nacken kan vi ta itu med både höga och breda träd. Eftersom ett fullvuxet träd kan bli lika högt som ett höghus så förstår man hur viktigt det är med säkerheten.

Vad gör en arborist i Nacka?

En arborist har som uppgift att utföra träd-arbeten. Detta inkluderar att se över trädets hälsa, trädfällningar och även beskärningar. Arboristen kan även klättra upp i träd, beskära dem och mycket annat. Arboristen arbetar med att vårda träden i tätorter och städer, men även i trädgårdar. Syftet är att träden ska leva länge, och att de ska vara säkra att vistas kring. Arboristen kan besluta om fällning av träd, fällning av olika sjuka eller farliga sektioner och dessutom kan hen ge råd om träd. En arborist kan också vara behjälplig när det ska planteras nya träd i alléer, parker eller liknande.

Säkerhetsåtgärder vid trädfällning i Nacka

Beroende på var trädet står kan en arborist i Nacka behöva ta till olika säkerhetsåtgärder när ett träd ska fällas. Våra arborister har alltid säkerhetslinor, kilar och rätt kläder vid utförandet av trädfällningen (läs mer i sektionen om verktyg). När våra arborister gör en sektionsfällning så tar vi ner träd i flera delar med hjälp av linor. Det finns även scenarion där vi spärrar av större områden när man utför de mest krävande trädfällningarna (från en säkerhetsaspekt). Även parkeringsplatser kan behöva stängas av tillfälligt under fällningen och när man röjer bort bråtet.

 

Wasa Trädfällning i Nacka

 

Bortforsling efter er trädfällning i Nacka

Ett vanligt träd kan ge ett par kubikmeter ved och det inkluderar inte ris och smågrenar. Wasa Trädfällning tar sig an även bortforsling av allt som blir över vid en trädfällning. Om du vill behålla trädet går det givetvis bra. De flesta som behåller trädet och bråtet använder de ofta som ved, så det kan löna sig att ta hand om det. Vi har annars lastbil och kran som kan hjälpa dig med bortforslingen i Nacka.

Något annat som kan vara fult att lämna kvar är stubben efter en trädfällning. Vi fräser bort den på nolltid och förvandlar det hela till flis. Detta kan du sedan använda till olika saker i trädgården. Många blandar ut fliset med jorden för att fylla ut, andra lägger den runt buskar, träd eller rabatter för att täcka över dem. Det är ju ett naturligt material som du gärna kan använda.

Vilka verktyg krävs och hur lång tid tar trädfällningen?

En trädfällning kan ta allt ifrån 30 minuter till flera timmar beroende på hur stort trädet är och hur det är placerat. Ett litet träd som står helt fritt tar ofta inte speciellt lång tid att fälla. Stora träd som står illa till kan behöva sågas ner i etapper och det kan ta en hel del tid innan man är färdig.

Vilka verktyg som behövs varierar också. I några fall klarar man sig med endast en motorsåg eller en handsåg. I andra fall kan man behöva linor, olika hissanordningar, flera motorsågar, olika stora sågar och mycket annat. Dessutom kan arboristen behöva klättra upp i träd för att såga ner dem i olika delar eller helt enkelt för att kunna se hur trädets skick är. Då behövs klätterutrustning och säkerhetsselar. Skyddsutrustning är en annan sak som alltid behövs. Skyddshjälm med visir, handskar och skyddsskor är ett måste. Dessutom är det bra att ha speciella motorsågskläder som stoppar sågen om man skulle råka slinta.

Arborister Nacka

Samarbeta med proffsen för säker trädfällning

När du sett vår kostnadsfria offert kan du göra ändringar baserat på de specifika kostnaderna offerten erhåller. Ibland kommer vi upp med flera olika lösningar så att du kan välja mellan flera alternativ. Kommunikationen med våra kunder är viktig för oss så ställ alla frågor du har. Vi lyssnar på allt och tillsammans kommer vi fram till den bästa lösningen för just din trädfällning. Vår trädfällning i Nacka har aldrig varit så enkelt, effektivt och samtidigt säkert. Kontakta oss gärna idag!

Vad kostar en trädfällning i Nacka?

Hur mycket det kostar att ta ner ett träd varierar. När det gäller trädfällning i Stockholm blir det dyrare att ta ner träd som anses som riskfyllda att ta ner. Det beror helt enkelt på att det tar längre tid att ta ner dem. Om trädet växer trångt, om det står i vinkel eller riskerar att falla på något krävs det mer planeringsarbete innan fällningen och fler säkerhetsåtgärder. Dessutom kan det ta tid att ta hand om trädet när det väl ligger ner. Om man vill att stubbar ska fräsas bort tar det också längre tid och även det kostar pengar. Skriv gärna in till oss på Wasa Trädfällning för en kostnadsfri offert.