Trädfällning Nacka

Om träden på din tomt i Nacka börjar bli gamla eller har drabbats av någon form av sjukdom så kan det vara läge för en trädfällning. Till oss vänder sig kunder när de behöver trädfällning i Nacka till exempel när ett träd har vuxit sig så stort att det blivit farligt för omgivningen, trädet är sjukt eller att det står i vägen. Det kan också vara så att trädet har vuxit på samma ställe under mycket lång tid och helt enkelt inte trivs längre då miljön förändrats. I alla dessa fall så är det klokt att anlita en arborist som utför trädfällning i Nacka. Vi på Wasa Trädfällning har duktiga arborister som fällt hundratals träd i hela Stockholmsområdet.

Välkommen att kontakta oss för att boka in ett kostnadsfritt hembesök där vi kommer ut och besiktigar förhållandena på din mark. Vi tar sedan fram ett förslag på passande åtgärder och ger dig en tydlig offert att ta ställning till. Fyll i kontaktformuläret här på sidan eller klicka här för att boka tid.

Nacka Trädfällning

Hur går en trädfällning till i Nacka?

En trädfällning i Nacka går till på följande sätt. Vi kommer ut och går igenom trädfällningen tillsammans med dig och lyssnar på dina behov. När en planering är gjord bestämmer vi en dag när det passar att fälla trädet. När den dagen kommer är det bra om allt är så förberett som möjligt. Det är bra om det finns plats att lägga grenarna och övrigt bråte på.

När det gäller trädfällning i Nacka kan sedan fällningen ske på olika sätt. Ibland går det att fälla trädet fritt med bara en motorsåg. Andra gånger får man fästa större grenar, såga av dem och sedan hissa ner dem. När grenarna är avsågade sågar man sedan sektioner av trädet. Ibland kan den sågas ner i en del, andra gånger får man såga ner även stammen i flera olika delar som sedan hissas eller välts ner på marken. Att använda sig av sektionsfällning gör att man minskar risken för att omgivningen ska påverkas under fällningen.

Tekniska kunskaper för säker trädfällning i Nacka

Vi på Wasa Trädfällning har jobbat med trädfällning under många års tid och har den kunskap och erfarenhet som krävs för att du ska känna dig trygg. Du kan lita på att vi utför din trädfällning i Nacka noggrant, kontrollerat och med säkerhet som största fokus. Efter flera år inom yrket har vi utvecklat en speciell känsla för träd. Vi vet hur de växer och har lärt oss det bästa sätten att fälla. Det kräver en viss teknik, speciellt om det växer på ett knepigt ställe. Vi kommer gärna ut och besiktigar dina träd i Nacka för att kunna föreslå rätt åtgärder. Vi tittar bland annat på hur nära trädet står eventuella hus, elledningar eller andra bebyggelse. Därefter ger vid dig en kostnadsfri offert där allting är specificerat.

Vad händer med bråtet efter trädfällningen?

Efter trädfällningen kan vi på Wasa Trädfällning ta hand om och forsla bort trädet, eller så kan du ta hand om det nedsågade trädet på egen hand. Det material som blir över kan exempelvis användas till flis i trädgården, timmer för att bygga med, sågas till brädor eller huggas till ved. Det här väljer du helt själv men de flesta föredrar att vi hjälper till med bortforslingen. Ett fällt träd ger upphov till mycket material och har du ingen egen eldstad eller stor trädgård så kan det kännas enklare att någon annan tar hand om det. Vi ser till att materialet kommer till god nytta på annan plats.

Trädfällning Nacka

Trädfällning vid begränsad yta

Träd kan bli väldigt höga och på många arter breder kronan ut sig väldigt mycket. Det passar oftast bäst att arbeta med sektionsfällning i Nacka då det finns begränsat med utrymme på tomterna. Vi har erfarenheten av både traditionell trädfällning och sektionsfällning så du kan höra av dig vid båda jobben.

Vid sektionsfällning så klättrar vi upp till toppen och börjar såga ner trädet i mindre delar. På så sätt minimeras risken för att trädet faller över elledningar, byggnader eller orsakar andra skador på tomten. Det är egentligen främst i skogen eller större parker som vi kan fälla hela träd genom att såga igenom dem vid nedre delen av stammen med bibehållen säkerhet.

För att kunna fälla ett träd på detta sätt krävs det speciell utrustning. Vi har naturligtvis allt som behövs, både för att kunna ta oss upp i trädet men också för att få ner de tunga delarna. Med flera års erfarenhet på nacken kan vi ta itu med både höga och grova träd. Eftersom ett fullvuxet träd kan bli lika högt som ett höghus så förstår man hur viktigt det är med säkerheten.

Vad gör en arborist i Nacka?

En arborist har som uppgift att utföra olika former av trädvård. Detta inkluderar att se över trädets hälsa, trädfällningar och även beskärningar. Arboristen arbetar med att vårda träden i tätorter och städer, men även i trädgårdar. Syftet är att träden ska leva länge, och att de ska vara säkra att vistas kring. Arboristen kan besluta om fällning av träd, beskärning av sjuka eller farliga sektioner och dessutom kan personen ge råd om trädskötsel. En arborist kan också vara behjälplig när det ska planteras nya träd i alléer, parker eller liknande.

Även du som privatperson kan ha nytta av dessa tjänster, till exempel om du står i valet mellan olika arter eller vill få hjälp med att plantera ett träd som redan är lite större än de som säljs i ordinarie plantskolor. En kunnig trädvårdare kan informera dig om hur stort varje träd blir och hur du på bästa sätt sköter om det så att det passar in i din trädgårdsmiljö.

Säkerhetsåtgärder vid trädfällning i Nacka

Beroende på var trädet står kan våra medarbetare behöva ta till olika säkerhetsåtgärder när ett träd ska fällas. Vi har alltid säkerhetslinor, kilar och rätt kläder när vi arbetar med trädfällning, utöver de sågar och yxor som utför huvudparten av jobbet. När våra arborister gör en sektionsfällning så tar vi ner träd i flera delar med hjälp av linor. Det finns även scenarion där vi spärrar av större områden när man utför krävande trädfällningar. Även parkeringsplatser kan behöva stängas av tillfälligt under fällningen och när man röjer bort bråtet.

 

Wasa Trädfällning i Nacka

 

Bortforsling efter er trädfällning i Nacka

Ett vanligt träd kan ge ett par kubikmeter ved och det inkluderar inte ris och smågrenar. Wasa Trädfällning tar sig an även bortforsling av allt som blir över vid en trädfällning. Om du vill behålla trädet går det givetvis bra. De flesta som behåller trädet och bråtet använder de ofta som ved, så det kan löna sig att ta hand om det. Vi har annars lastbil och kran som kan hjälpa dig med bortforslingen i Nacka.

Något annat som kan vara fult att lämna kvar är stubben efter en trädfällning. Vi fräser bort den på nolltid och förvandlar det hela till flis. Detta kan du sedan använda till olika saker i trädgården. Många blandar ut fliset med jorden för att fylla ut, andra lägger den runt buskar, träd eller rabatter för att täcka över dem. Det är ett naturligt material som bidrar till att öka mullhalten i jorden och ger livsutrymme för nyttiga mikroorganismer och bidrar till att jorden bättre kan bibehålla fukt. En stor fördel när klimatet går mot att bli allt torrare i Stockholm och Mälardalen.

Vilka verktyg krävs och hur lång tid tar trädfällningen?

En trädfällning kan ta allt ifrån 30 minuter till flera timmar beroende på hur stort trädet är och hur det är placerat. Ett litet träd som står helt fritt tar ofta inte speciellt lång tid att fälla. Stora träd som står illa till kan behöva sågas ner i etapper och det kan ta en hel del tid innan man är färdig.

Vilka verktyg som behövs varierar också. I några fall klarar man sig med endast en motorsåg eller en handsåg. I andra fall kan man behöva linor, olika hissanordningar, flera motorsågar, olika stora sågar och mycket annat. Dessutom kan arboristen behöva klättra upp i träd för att såga ner dem eller för att kunna se hur trädets skick är. Då behövs klätterutrustning och säkerhetsselar. Skyddsutrustning är en annan sak som alltid behövs. Skyddshjälm med visir, handskar och skyddsskor är ett måste. Dessutom är det bra att ha speciella motorsågskläder som stoppar sågen om man skulle råka slinta.

Arborister Nacka

Vad kostar en trädfällning i Nacka?

Hur mycket det kostar att ta ner ett träd varierar. När det gäller trädfällning i tät bebyggelse blir det dyrare att ta ner träd som anses som riskfyllda att ta ner. Det beror helt enkelt på att det tar längre tid att ta ner dem. Om trädet växer trångt, om det står i vinkel eller riskerar att falla på något krävs det mer planeringsarbete inför fällningen och fler säkerhetsåtgärder. Dessutom kan det ta tid att ta hand om trädet när det väl ligger ner. 

Oavsett hur förhållandena på din plats ser ut så ser vi till att hitta en passande lösning och ger dig ett pris som är beräknat utifrån ett högt säkerhetstänk och att platsen ska lämnas utan skador så långt det är möjligt. Att återställa sönderkörd mark eller mark som har fått skador tar tid och kostar pengar. Bättre är istället att arbeta lugnt och metodiskt för att lämna platsen i bästa möjliga skick och utan att riskera skador på vare sig byggnader eller personer under arbetets gång.

Samarbeta med proffs för säker trädfällning

När du sett vår kostnadsfria offert kan du göra ändringar baserat på de tjänster som offerten innehåller. Ibland ger vi förslag till flera olika lösningar så att du kan välja mellan olika alternativ. Kommunikationen med våra kunder är viktig för oss så ställ alla frågor du har. Vi lyssnar på allt och tillsammans kommer vi fram till den bästa lösningen för just dina behov. Trädfällning i Nacka har aldrig varit så enkel, effektiv och samtidigt säker. Kontakta oss gärna idag!