Det ser verkligen mäktigt ut när ett stort träd faller till marken. Dunsen får hela området att skaka
och du frågar dig säkert hur det egentligen är möjligt. Samtidigt så ser det så enkelt ut, och inte tar
det allt för lång tid heller. Men trädfällning är en konst som kräver sin man. Och allra helst bra
utrustning också.

Ute i skogen är det inte lika krångligt att fälla träd. Naturligtvis måste du vara försiktig så att ingen
blir skadad. Men ofta så blir det bra med den traditionella metoden som använts i flera år. Först gör
man en riktskåra, vilket i princip innebär att du skär ut en trekant längs ner på stammen. Den ska
peka mot den riktning du vill att trädet ska falla mot. Sedan sågar du genom stammen från andra
sidan, mot trekanten eller riktskäret. Trädet faller i trekantens riktning och du kan börja kvista det.

Hur stort ska riktskäret vara?

Det är inte bara att hugga ut en liten trekant hur som helst. Eller i alla fall inte om du vill att trädet
ska falla precis där du vill. Istället handlar det om matematik, där vinkeln avgör vad som händer med
den stora stammen. Du mäter trädets diameter i brösthöjd, det är grunden för hur du beräknar en
bra vinkel. Sedan ska riktskäret vara 80% långt och 10% brett av den siffran. Om den är för bred kan
det gå tungt att fälla trädet. Men om skåran är för smal så kan den också brista och då förlorar du
kontrollen. Ett stort träd som faller var som helst kan ställa till skada.

Trädfällning i Stockholm

När trädet står på fel plats

Men nu är det ju ofta inte ute i skogen som ett träd måste fällas. Vad gör du om det står bredvid ett
hus eller det hänger en ledning i närheten? Det är inte bara själva trädet som kan skada
omgivningarna utan även kvistar som sticker ut. Då gäller det att ha rätt utrustning för att skära
trädet i skivor.

Det kallas för sektionsfällning och är verkligen intressant. Man klättar upp i toppen av trädet och
börjar skiva det. En bit i taget tills det är lagom högt att fällas. Men annars får du bara fortsätta att
hugga av det till du kommer en bra bit ner på stammen. Segmenten eller skivorna forslas varsamt
ner på marken. Beroende på trädets tjocklek kan du ta större eller mindre bitar av det.

Båda dessa exempel visar hur viktigt det är att ha professionell hjälp för at fälla träd. Det är inte alls
så lätt som det ser ut och kan ibland vara riktigt komplicerat.