Beskära pilträd av arborist i Stockholm

Besära pilträd 2

Pilträd har ett karaktäristiskt utseende med sina långa vackra grenar. Ibland blir de så långa att de når ner i marken. Detta är visserligen vackert men kan bli problematiskt om du exempelvis har en gräsmatta som du regelbundet klipper under. Det kan många gånger löna sig att ta in professionell hjälp när du vill beskära pilträd. Vi som jobbar på Wasa Trädfällning i Norrtälje jobbar enligt nedan:

  • Tar bort döda och skadade grenar.
  • Tar bort grenar där de fäster vid stammen.
  • Tar bort grenar som växer uppåt och inte utåt.
  • Tar bort lågt sittande grenar när de mäter 4-5 cm. i diameter.
  • Tunnar ut kronan så att luft och ljus kan passera.

Rätt tidpunkt för beskärning av pilträd

På Wasa Trädfällning i Stockholm strävar vi efter att beskära pilträd under vintern, möjligen under tidig vår. Då undviker du att ditt träd far illa genom att blöda. Saven drar nämligen till sig insekter som i sin tur kan attrahera svampsporer och bakterier. Men du kan själv ta bort döda och trasiga grenar när som helst på året, så länge du är försiktig och använder väl rengjorda redskap.

Smågrenar nertill på pilen kan i regel tas bort under hela året, även om en arborist vanligen gör detta under de varmare månaderna då tillväxten sker. Detsamma gäller rotskott som ska tas bort så snart de syns. Det är viktigt att hålla nederdelen av trädet fritt från grenar. Om du håller ett öga på ditt pilträd kan borttagandet av nya skott ske omgående genom att du gnuggar bort dem med fingrarna.

Att tänka på vid beskärning av pilträd

Eftersom pilträdet till sin natur är stort och brett söker det sig gärna till vattennära lägen. Av den anledningen kan det vara en bra idé att ta in hjälp utifrån när du ska beskära ditt pilträd. Våra arborister kan avgöra exakt hur ditt träd ska beskäras för att bibehålla sin naturliga form och sin styrka. För att pilträdet ska förbli friskt och vackert är dessa faktorer avgörande.

Pilträd är också känsliga för olika former av sjukdomar och parasiter, vilket även det talar för att du tjänar på att ta in ett proffs. Det är exempelvis viktigt att uppmärksamma avvikelser i tid och agera så att dessa inte får fäste och sprider sig. Med professionell från Wasa Trädfällning säkerställer du också att redskapen som används är rengjorda och inte sprider bakterier eller sjukdom vidare till trädet.

Redskap

Om du själv ska genomföra beskärningen är det klokt att på förhand investera i ett antal redskap på området. Det kommer att underlätta för dig åren som kommer. En vanlig beskärningssax, välslipad och väl rengjord, fungerar bra till tunna grenar som mäter max en centimeter i diameter. Men du kan även behöva annan utrustning vilket kan bli kostsamt. Anlitar du Wasa Trädfällning tar vi med oss det som behövs.