Beskära Ölandstok av arborist i Stockholm

Ölandstok
Beskära Ölandstok

Ölandstok är en rosväxt som växer naturligt på Öland, Åland och Gotland. Den är också en populär växt i trädgården där många låter den växa upp till en häck. Men Ölandstoken kan börja växa längs marken och se ovårdad ut. Beskärning kan göras på två huvudsätt. Det är en fördel att ta hjälp av en erfaren arborist som kan beskära din Ölandstok för bästa resultat, exempelvis företag som utför trädfällning i Stockholm.

  • En Ölandstok kan beskäras när som helst på året. Men beroende på vilket mål du har med beskärningen finns det olika årstider som passar bättre än andra.
  • Under tidig vår skjuter Ölandstoken mer skott och växer sig tätare. När den beskärs efter blomning gynnas blomningen mer.

Två typer av beskärningar

En Ölandstok kan beskäras på flera olika sätt. Med hjälp av formklippning kan Ölandstoken användas mer som en prydnadsbuske. Om den börjar kännas risig kan den också föryngras genom att klippas ner helt med några års uppehåll. För den som önskar en lättare beskärning kan Ölandstoken endast putsas lätt under sommartid. Med hjälp av en expert på trädfällning i Stockholm kan du avgöra vilken beskärning som passar din Ölandstok bäst.

Om du önskar en frodig Ölandstok under sommaren kan du klippa ner den ordentligt under vårvintern, och lämna ungefär en decimeter ovanför marken. Den växer då upp igen under sommaren och ser snygg och välansad ut. Denna form av föryngring kan utföras ungefär vart tredje eller vart femte år. Du behöver inte oroa dig över att beskära din Ölandstok för hårt, för det mesta är det bara positivt för växten.

Kontakta Wasa trädfällning för beskärning av Ölandstok

Wasa trädfällning har kunniga och erfarna arborister som du tryggt kan lämna över arbete till vad gäller beskärning. Kontakta oss via formuläret på vår hemsida för att få ett gratis hembesök där vi ser över din Ölandstok och ger dig en direkt offert. Våra utbildade arborister är kunniga kring allt vad gäller träd och beskärning. En felaktig beskärning kan göra mer skada än nytta, därför är det klokt att kontakta en expert.

Vårt huvudsakliga område är träd, men vi kan också hjälpa dig med andra åtgärder i din trädgård. Om du exempelvis har problem med skadedjur i din trädgård kan en korrekt utförd beskärning avhjälpa problemet. Växter med yngre vävnad har ett bättre skydd mot skadegörande virus, svampar och bakterier. När Ölandstoken och andra växter i din trädgård är väl beskurna kommer också pollinerare lättare åt dina blommor.

Korrekt sätt att beskära Ölandstok

Under våren brukar marken värmas upp och då är det bra att täcka marken under din Ölandstok med täckbark. Då hålls rötterna svala när sommaren kommer. Du kan välja att beskära växten eller gallra den genom att ta bort grenar i marknivå. Då förbättras luftcirkulationen kring växten. För rådgivning kring beskärning, kontakta oss idag via vårt kontaktformulär. Vi hjälper dig att hitta de lösningar som passar dig och din trädgård bäst.