Beskära lönn av arborist i Stockholm

Beskära lönn

När det gäller trädfällning samt beskärning av lönn krävs det stor erfarenhet. Det räcker inte med att se till att trädet tas omhand utan man måste också ha koll på omgivningen. Vi på Wasa Trädfällning ser alltid till säkerhet och kunskap när våra arborister ska beskära ett träd. Självklart ser vi också till att trädet får en beskärning som håller det vackert och hälsosamt i flera år.

  • Lönn bör inte beskäras under våren så boka i tid.
  • Alla våra arborister har utbildning och korrekt utrustning för arbetet.

Varför är det viktigt att beskära er lönn?

En lönn kan växa sig rejält stor och ibland skenar växten iväg lite för okontrollerat. Det kan vara grenar som växer olämpligt, eller så hinner inte trädet med i sin egen utveckling. Vid en beskärning tar vi bort grenar som stör, delar av trädet som dött samt att trädet kan formas på olika sätt. Vi på Wasa Trädfällning ser till så att din trädfällning i Stockholm går till på ett säkert sätt.

Våra arborister arbetar både med att beskära träd och med att fälla dem om nödvändigt. Genom beskärning och underhållsbeskärning kan träden hålla sig vackra och hälsosamma i flera år längre än om man inte gör något alls med dem. När arboristerna arbetar nära trädet kan de dessutom också upptäcka spår av till exempel skadedjur, röta och annat som riskerar att skada trädet allvarligt om problemen inte åtgärdas.

När är det läge att anlita en arborist i Stockholm?

Våra arborister arbetar både med stora och små träd. Arborister är trädexperter och de har både teoretisk och praktisk utbildning i hur man vårdar träden på bästa sätt. Även en liten lönn kan behöva beskäras och rättas till lite innan den växer sig stor. I Stockholm kan trädet ha en begränsad yta att växa på och då krävs ofta beskärning för att inte ytan ska överskridas.

Det är också läge att kontakta oss om ett träd visar tydliga tecken på att inte må bra. Det kan röra sig om tappade löv, om grenar som inte lever eller om att trädets grenar börjar spricka och gå sönder. Det här kan leda till allvarliga skador på bilar, byggnader och människor om man inte gör något åt saken. Vår arborister är experter på att få lönnar vackra igen.

Bra att tänka på när du anlitar en arborist

Vi på Wasa Trädfällning ser alltid till att arbeta på ett säkert sätt. Vi ser alltid till att visa största möjliga hänsyn till byggnader, människor och till vår egen personal. Vi gör alltid en riskbedömning innan arbetet påbörjas. Tänk dock på att kontakta oss i tid så att vi kan beskära trädet under rätt säsong. Lönnar bör till exempel inte beskäras under den tidiga våren eftersom att de då savar extra mycket.

Kontakta gärna oss på Wasa Trädfällning när du behöver hjälp med att beskära lönn i Stockholm.