Beskära körsbärsträd av arborist i Stockholm

Beskära Körsbärsträd

Alla typer av fruktträd behöver beskäras och det inkluderar även körsbärsträd. Det huvudsakliga skälet till detta är att grenverket ska vara såpass luftigt att det släpper igenom solljus. Utan ljuset kan frukten inte växa till sig och mogna. På Wasa Trädfällning i Norrtälje lägger vi också stor vikt vid att lövverket ska bli glest nog för luft att passera och utrymme ges åt dig att komma åt frukten.

  • Alla fruktträd behöver beskäras.
  • Beskärning ger luft, ljus och förhindrar skador.
  • Beskärning gör att det blir lättare att komma åt frukten.
  • Genom att anlita professionell hjälp säkrar du ett gott resultat.

Rätt årstid för beskärning

Körsbärsträd ska beskäras under viloperioden. På Wasa Trädfällning i Stockholm är det mer eller mindre standard att beskärning genomförs under senvintern eller tidig vår. Detta gäller med undantag för söta sorter, som riskerar att utsättas för bakterier eller svamp om de beskärs i kyla. De söta sorterna beskärs lämpligen under sensommaren. Vi hjälper dig med bedömning kring lämplig tidpunkt för beskärning av just ditt körsbärsträd.

När vi beskär under viloperioden brukar vi gå hårdare fram och verkligen försöka forma trädet till önskad storlek och form. Detta är fullt gångbart och trädet kommer ändå att återfå energi och styrka när vintern övergår i vår. Unga körsbärsträd kan beskäras under tidig vår och det är ett bra sätt att påverka deras form. Lämpligt tillfälle att göra detta är när de första knopparna blir synliga.

Hur beskära ett körsbärsträd

Unga körsbärsträd ska beskäras så att de får en öppen form, som en vas, så att solen kan leta sig in mellan grenarna, så att blomning kan ske och frukt mogna fram. Ett ungt körsbärsträd har späda grenar och det kan ibland räcka med att använda en enklare trädgårdssax med välslipade blad för att trimma trädet till önskad form och storlek. På Wasa Trädfällning har vi rätt kunskapen för att välja rätt form.

De äldre körsbärsträden ska inte formas som de yngre utan här eftersträvar man snarare en bred form där trädets grenar söker sig utåt vilket maximerar ljusfördelningen i lövverket och underlättar blomning. Äldre körsbärsträd däremot, kan ha kraftiga grenar och där behövs andra verktyg. Vi vet att anpassa verktygen efter våra olika jobb och genom att anlita professionell hjälp behöver ni inte investera i dyr utrustning för beskärning.

Att tänka på

Om du ändå skulle vilja genomföra beskärningen själv är det a och o att ha väl rengjorda verktyg. Annars finns det risk för att trädet får sjukdomar. Det är också viktigt att du värnar om din säkerhet genom att använda klättersele eller dylikt. Körsbärsträd kan växa sig höga och det finns då risk för fallolyckor. Om du anlitar Wasa Trädfällning säkerställer du att jobbet blir gjort på ett korrekt och säkert sätt.