Beskära ek av arborist i Stockholm

Beskära ek

Beskära ek

Man märker sällan när ett träd växer. Men plötsligt kanske det börjar skymma sikten, eller riskerar att trassla in sig i ledningar eller liknande. Ekar kan växa sig ordentligt stora och få ett kraftigt lövverk som effektivt hindrar solen från att nå marken. Vi på Wasa Trädfällning menar att det är ett gott tecken att ett träd växer eftersom det betyder att det är hälsosamt.

  • På nyplanterade ekar ska man bara ta bort döda grenar.
  • Unga ekar beskärs helst på vintern.
  • Glesa hellre ut kronan snarare än att klippa av toppen rakt av.
  • En professionell arborist säkerställer att jobbet blir väl utfört.

Inför beskärningen

Som vid all trädbeskärning är det av yttersta vikt att rengöra sina redskap innan. Det är exempelvis olämpligt att gå från att beskära ett äppelträd till att beskära en ek utan att först rengöra redskapen. På Wasa Trädfällning i Stockholm ser vi alltid till att noga desinficera våra verktyg så att smitta och bakterier inte förs över mellan olika arter av träd, vilket annars kan orsaka stor skada.

A och O för beskärning av ek är att ha respekt för trädets storlek. En fullvuxen ek är ofta så hög att den innebär en risk för dig som ska utföra arbetet. Faller du och har otur kan du göra dig riktigt illa. Därför är det ett måste att ha korrekt säkerhetsutrustning av typen säkerhetssele. Detta behöver du inte tänka på om du anlitar Wasa Trädfällning till jobbet.

Ta hänsyn till ekens ålder

För nyplanterade ekar räcker det att ta bort döda och skadade grenar. Det är inte läge att redan nu börja skapa en specifik form av trädet. Detta kan du börja göra när trädet är runt två-tre år gammalt och det är då du lämpligen kontaktar oss på Wasa Trädfällning. Vi rekommenderar då att vi får beskära eken på vinterhalvåret eller under tidig vår. Var varsam när eken är ung.

När eken efter några år vuxit sig större kan du ta ut svängarna lite mer. Exempelvis genom att skapa en viss form eller avgränsa dess omfång. Extra fokus från oss på Wasa Trädfällning är då att ta bort grenar som växer mot mitten av kronan. Anledningen till att vi gör så är för att luften lättare ska kunna passera och för att undvika att grenarna skadas i kontakt med varandra.

Fördelarna med att beskära en ek

Att beskära enw ek genom att varsamt glesa ut kronan är inte samma sak som att toppa den, det vill säga klippa den rakt av upptill. Fördelen med att anlita Wasa Trädfällning är att vi säkerställer att kronan får rätt tjocklek och att trädets ursprungliga utseende bevaras. Vidare gör en korrekt beskärning att trädet inte skadas genom att grenar skaver mot varandra. Du får dessutom in mer ljus på tomten.